Decentrale overheden moeten voertuigen en contracten duurzaam aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Decentrale overheden moeten voertuigen en contracten duurzaam aanbesteden

Foto: 3xPstudio

Europa Decentraal meldt dat overheden bij de inkoop van voertuigen rekening moeten gaan houden met nieuwe Europese duurzaamheidseisen. Eind mei 2019  is de gewijzigde richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen officieel aangenomen. In maart 2019 werd al een compromis bereikt tussen het Europees Parlement en de lidstaten. De richtlijn bevat nu minimumpercentages voor de aanbesteding van energie-efficiënte voertuigen en is van toepassing op alle aanbestedende instanties, dus ook decentrale overheden. Nederland heeft twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Aanbestedende diensten moeten bij het aanbesteden van de aanschaf, huur of lease van voertuigen een minimumpercentage aanhouden voor het aandeel schone voertuigen dat wordt ingekocht. Hetzelfde geldt voor de aanbestedingscontracten voor het vervoer van passagiers en servicecontracten voor openbaar vervoer, post- en pakketvervoer en het ophalen van vuilnis. De drempelwaarden voor Europees aanbesteden uit de aanbestedingsrichtlijnen (2014/24 en 2014/25) zijn ook op deze richtlijn van toepassing. Voor elke categorie voertuigen geldt een ander minimumpercentage

Voor de exacte percentages bij elke categorie, raadpleeg de bron.

Bron: https://europadecentraal.nl/decentrale-overheden-moeten-voertuigen-en-vervoerscontracten-duurzaam-gaan-aanbesteden/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *