De Jonge: lessen te trekken voor aanbesteding gesloten jeugdhulp – Aanbestedingsnieuws

De Jonge: lessen te trekken voor aanbesteding gesloten jeugdhulp

Vandaag, op Kerstavond, horen de jongeren van Transferium dat zij hun behandeling in Transferium kunnen afmaken als zij zich voor 4 februari 2019 hebben aangemeld. Transferium krijgt daardoor leegloop in de overgangsperiode en wordt daarvoor gecompenseerd door de gemeenten.

De NHN-gemeenten hebben met Horizon en Parlan afgesproken dat het contract met Horizon op 4 februari 2019 ingaat zodat Horizon meer tijd krijgt voor de voorbereidingen. De gemeenten hebben vervolgens een afspraak gemaakt met Parlan dat alle jongeren die op 4 februari bij Transferium verblijven daar hun behandeling kunnen afmaken. De gemeenten hebben daarom een budget toegezegd dat Parlan in staat stelt om dit te organiseren.  Omdat deze gemeenten geen nieuwe jongeren meer zullen plaatsen in Transferium ontstaat daar leegstand. Ook daarvoor hebben gemeenten een budget beschikbaar gesteld.

©Free-photos; Pixabay 2018 https://pixabay.com/nl/schriftelijk-pen-man-inkt-papier-1149962/

Volgens de Minister hebben Horizon en Parlan ook onderling samenwerkingsafspraken met elkaar gemaakt zodat er een overgang kan plaatsvinden waarvan jongeren geen negatieve gevolgen ondervinden. Gesloten jeugdhulp blijft beschikbaar in de regio Noord-Holland Noord na 3 februari 2019.

Verder deelt de Minister een compliment uit aan gemeenten en aanbieders. Die “hadden veel werk te verzetten. …Tegelijk realiseert ieder zich dat het werk nog niet gedaan is. Op de afronding daarvan blijf ik actief toezien.”

Hij concludeert ook dat er lessen te trekken zijn, voor de wijze waarop mogelijk ook in andere regio’s aanbesteding van gesloten jeugdhulp vorm moet krijgen. Welke lessen dat dan zijn, staat er alleen niet bij.

Bron: Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 24 december 2018, 1463493-185757-J

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z24772&did=2018D61794

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *