Concessieopdracht exploitatie van abri’s​ De Ronde Venen – Aanbestedingsnieuws

Concessieopdracht exploitatie van abri’s​ De Ronde Venen

Halte Bonkestekersweg, Vinkenveen. Foto: Google Streetview

In de gemeente De Ronde Venen staan momenteel drieënveertig  abri’s, op enkele locaties zullen in deze opdracht geen
abri’s meer geplaatst worden, omdat hier geen buslijn meer loopt, waardoor het aantal in deze opdracht lager zal zijn dan de huidige situatie. Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een concessieovereenkomst tussen gemeente De Ronde Venen en één, volgens de wettelijke richtlijnen werkende opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht conform
de eisen, wensen, voorwaarden en bepalingen zoals gesteld in de inschrijvingsleidraad inclusief de bijlagen. De opdracht omvat het leveren, plaatsen, onderhouden en exploiteren van driestramiens abri’s.

NDR : Wij van Aanbestedingsnieuws kunnen hoofdrekenen en onze lezers ook, dus dit is weer gniffelen, 27+4+6 is natuurlijk GEEN 35. De tekst van de aanbesteder gaat er vrolijk op door dus minstens moeten potentiele inschrijvers vragen indienen voor de Nota van Inlichtingen. Wij gaan weer verder met de tekst van de aanbesteder, ook al is de niet geheel juist.

De concessieopdracht bestaat uit dienstverlening met betrekking tot leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en
exploiteren van ca. 35 driestramiens Abri’s met een technische levensduur van 20 jaar. Waarvan 4 stuks op een
nieuwe locatie, 6 Abri’s waarvan twee Abri’s naast elkaar op één locatie worden geplaatst en 27 Abri’s op een
bestaande locatie.
De schoonmaak van de Abri’s in de gemeente Ronde venen, behoort ook tot de omvang van de opdracht.
Tijdens de uitvoering van de opdracht dient de aanbieder rekening te houden met de eisen en wensen van de
gemeente op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

De looptijd van de te sluiten overeenkomst is tien jaar. Na de initiële looptijd kan gebruik gemaakt worden van één
optionele verlenging van vijf jaar. De startdatum van de overeenkomst is 28 juni 2024. De maximale einddatum, inclusief de optionele verlenging is 1 december 2038.

Bron: Tenderned donderdag 4 april 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/331362

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 5 april 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *