Concessie zonnepanelen gemeentelijk vastgoed Haarlemmermeer – Aanbestedingsnieuws

Concessie zonnepanelen gemeentelijk vastgoed Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmeer heeft  het voornemen een aanbesteding in de markt te zetten voor het realiseren en exploiteren van zonnepanelen aan een lokale energie coöperatie boven op wijkcentrum en gymzaal de Boskern en Basisschool de Olijfboom in de wijk Overbos in Hoofddorp in de vorm van een concessieovereenkomst.

In het gemeentelijk beleid rondom de energietransitie (Programmatische Aanpak Energietransitie, beleidskader lokaal eigenaarschap, RES 1.0) zet de gemeente onder meer in op het stimuleren van zon op dak en het vergroten van draagvlak onder bewoners. Eén van de manieren om dit te realiseren is door daken van gemeentelijk vastgoed beschikbaar te stellen aan de energiecoöperatie Zon op Haarlemmermeer; de (enige) energiecoöperatie in onze gemeente die zich bezighoudt met het opwekken van elektrische energie uit zonne-energie.

Praktische informatie over de voorgenomen overeenkomst:
• De twee daken bieden een oppervlakte waar ongeveer 435 zonnepanelen kunnen worden gerealiseerd door een lokale energie coöperatie.
• De looptijd van de concessieovereenkomst is 15 jaar.
• De geraamde waarde van de opdracht gedurende de looptijd van 15 jaar is ongeveer € 300.000,- (incl. SCE-subsidie). Deze waarde is gerelateerd aan een opdrachtvolume van twee daken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend
• Indien nodig is er vanuit de gemeente een bijdrage beschikbaar voor de onrendabele top van maximaal € 1000 euro per jaar.

Het doel van deze vooraankondiging is om na te gaan( in het kader van het Didam arrest) of er partijen zijn die interesse hebben en geschikt zijn om de onderliggende opdracht uit te voeren. Geïnteresseerde partijen die zichzelf geschikt achten om de opdracht uit te voeren, dienen er rekening mee te houden dat lokaal eigenaarschap een vereiste is. De aanbestedende dienst bedoelt daarmee lokaal aandeelhouderschap met een risicodragende deelneming in de ontwikkel- en exploitatiefase.

Partijen die geïnteresseerd zijn in onderliggende opdracht kunnen zich via het berichtenverkeer in Tenderned aanmelden vóór 11 augustus 2023, 10.00 uur. U dient hierbij de volgende gegevens te verstrekken:
NAW bedrijfsgegevens;
KvK nummer of, indien er geen KvK nummer van toepassing is, een ander nationaal identificatienummer.
Na aanmelding van geïnteresseerde partijen zal de aanbestedende dienst de te volgen aanbestedingsprocedure vaststellen.
De aanbestedende dienst is van plan om de volgende gunningscriteria te hanteren:
Lokale werkgelegenheid en social return;
Financiële Participatie en Lokaal Eigenaarschap;
Plan van Aanpak;
Concessievergoeding.
Voorts wil de aanbestedende dienst kenbaar maken dat deel 2a van de Aanbestedingswet 2012 niet van toepassing zal zijn, omdat het een aanbesteding onder de Europese drempelwaarde betreft.

Bron: Tenderned dinsdag 18 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/304574

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 19 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *