Concessie voor zonnepark ‘de Punt’ te Barendrecht – Aanbestedingsnieuws

Concessie voor zonnepark ‘de Punt’ te Barendrecht

Foto: Google Streetview

De gemeente Barendrecht wil een zonnepark realiseren nabij 1e Barendrechtseweg te Barendrecht als zijde een concessie. Dit gebeurt in de vorm van het vestigen van een recht van opstal. In het kader van het klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES) wordt binnen de gemeente Barendrecht ingezet op de realisatie van zonne-energie. Het terrein aan de 1e Barendrechtseweg biedt de mogelijkheid om een zonneweide van circa 2 hectaren aan te leggen. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van 20 jaar en kent voor de opdrachtgever de optie om een (1) keer te verlengen met vijf (5) jaar.

Het betreffende perceel ligt ten noorden van de A15 en ten zuiden van het recreatiegebied het Zuidelijk Randpark. Het terrein ligt ingesloten tussen twee sporen en wordt aan de oostzijde begrensd door de kantoorvilla’s aan de 1e Barendrechtseweg. Het totale perceel dat wordt aangeboden heeft een omvang van ongeveer 3 hectare. Tijdens de aanleg van de Betuwelijn is dit terrein door Prorail gebruikt als ‘bouwdepot’. De huidige grondwal, die midden op het perceel ligt is het restant van de aanleg. Het midden van het perceel ligt ca. 6 meter hoger dan het omringende gebied
en is ca. 2 hectare groot, waarbij aan de noord, oost en zuidzijde het terrein schuin afloopt in taluds.

De inschrijver dient het zonnepark voor eigen rekening en risico te realiseren en te exploiteren, zowel de kosten als eventueel opbrengsten zijn voor de inschrijver. Binnen de realisatie vallen alle voorbereidingen die benodigd zijn voor het tot stand komen van het zonnepark.
De inschrijver draagt zelf zorg voor de aanvraag van de benodigde vergunningen, die benodigd zijn voor de realisatie van het zonnepark en de daarbij komende legeskosten. 

Bron: Tenderned 3 september  2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/174177

Tekening: Gemeente Barendrecht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *