Circulaire bruggen en viaducten ontbijtsessie – Aanbestedingsnieuws

Circulaire bruggen en viaducten ontbijtsessie

Komende winter schrijft Rijkswaterstaat de innovatieopdracht ’Circulaire bruggen en viaducten’ uit, de eerste in een reeks innovatiecompetities. De opdracht is een initiatief van De Bouwcampus en Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wil de doorontwikkeling naar circulaire viaducten en bruggen nog een extra prikkel geven. Dat moment is door de RvO aangegrepen als moment om voorlichting te geven over verschillende innovatietrajecten.

De zomer is volgens PIANOo “hét moment om informatie te krijgen over de innovatiecompetitie SBIR (Small Business Innovation Research, (zie ook: de Bouwcampus en elders bij PIANOo) , ervaringen te delen en in gesprek te gaan over het inrichten van de aanstaande innovatiecompetitie.”  Daarom organiseert Rijkswaterstaat op 15 augustus 2019 een ontbijtsessie in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Open Leeromgeving Circulaire Bruggen en Viaducten.

Op vrijdag 28 juni ondertekenden het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Rijkswaterstaat, de ‘Innovatiedeal’ voor de Open Leeromgeving. Hiermee bekrachtigden zij de overstijgende manier van samenwerken bij opschaling van innovaties. Het ministerie en Rijkswaterstaat geloven dat er betere oplossingen komen als een vraagstuk breed wordt opgepakt en als de markt vroegtijdig betrokken wordt. Het ministerie van EZKondersteunt daarom de Open Leeromgeving, een initiatief van Rijkswaterstaat en De Bouwcampus, waarin marktpartijen, overheden en kennisinstellingen kennis en ervaringen uitwisselen, vooralsnog rondom circulaire viaducten en bruggen. Bedrijven en startups worden via een innovatiecompetitie (SBIR) uitgedaagd om hun innovaties  binnen het thema ‘circulaire viaducten en bruggen’ passend te ontwikkelen.

De bouwsector heeft de afgelopen jaren in diverse pilots en projecten al kennis en ervaring opgedaan met het circulair bouwen van viaducten en bruggen. De Open Leeromgeving biedt ruimte om vroegtijdig te experimenteren en deze kennis en ervaringen te delen in de periode maart – november 2019. Op deze manier creëren de deelnemers een gezamenlijk beeld over wat nu al circulair uitgevraagd kan worden en welke innovatievragen er nog moeten worden doorontwikkeld. In de Open Leeromgeving zoeken de deelnemers verdieping op in verschillende themalijnen: Ontwerp, Materiaal, Technologie en Data, Inkoop en Aanbesteding, Business- en Valuecase en Ketensamenwerking.

Meer informatie en aanmelden

Ontbijtsessie Innovatiecompetitie Circulaire bruggen en viaducten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *