CDA en CU willen 100% Co2 Reductie in infra aanbestedingen – Aanbestedingsnieuws

CDA en CU willen 100% Co2 Reductie in infra aanbestedingen

Kamerleden  van het CDA en CU, de heren Henri Bontenbal en Pieter Grinwis, hebben 1 juli jongstleden een motie ingediend waarmee infrastructurele opdrachten moeten worden teruggebracht naar nul co2-uitstoot. Is dat nu wel wenselijk. Aanbestedingsnieuws snapt het niet. Wat zijn grote infrastructurele projecten, nou de twee grootste projecten zijn de werkzaamheden aan de Afsluitdijk en de zeesluis bij IJmuiden. Hoe wil je met zulke voor de waterveiligheid cruciale projecten nul procent CO2 uitstoot bereiken? Nul procent uitstoot is als de wagens thuis blijven, en de stoomwals niet uitrijdt. Wil je kuilen in de snelweg en dat die nooit gerepareerd worden?

Een absolute nul procent co2-uitstoot is bij het leggen van asfalt hoe dan ook niet haalbaar. En heel veel iq-punten heb je daar ook niet voor nodig om dat te bedenken. Zelfs als alle stoomwalsen en sluisdeuren op groene stroom zouden werken en alle ingenieurs in een Tesla rijden, dan heb je nog uitstoot, al was het maar voor het opwekken van de energie om de electrische vorkheftruc. Het heeft er naar het inzicht van deze redactie dan ook de schijn van dat deze motie vooral is om bepaalde andere partijen in de politiek te plezieren en dat deze motie onderdeel is van coaltieonderhandelingen.

Wat het doel van de motie is, vragen we ons dan ook hardop af en we weten werkelijk geen antwoord erop.  Moet er iemand bij Deltares of Arcadis een mooi onderzoek uitvoeren op kosten van de belastingbetaler. Wie het onderste uit de groene kan wil, die krijgt het deksel ook op zijn neus.  Dat lijkt het geval met de nul procent uitstoot-ambitie, laat ons de dijken maar niet sluiten bij de storm, want als we overstromen, dan zijn we pas werkelijk groen. 

Is het niet tekenend dat CDA en CU GroenLinks op het gebied van groen willen inhalen? Wat is er aan de hand?

De tekst van de motie luidt:

constaterende dat het Ministerie van IenW de ambitie heeft om uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en ook als opdrachtgever verduurzaming in de realisatie van infrastructuurprojecten af te dwingen;
constaterende dat met 0,6 megaton per jaar het aandeel van de Rijkswaterstaatinfrastructuur het grootst is;
constaterende dat CO2-reductie geen harde eis is in aanbestedingen en contracten voor infrastructurele werken, maar slechts een onderdeel waarop punten gescoord kunnen worden;
verzoekt de regering, te onderzoeken of een afdwingbaar afbouwpad naar nul CO2-uitstoot in 2030 in de aanbesteding van infraprojecten mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bron: Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 750

1 thought on “CDA en CU willen 100% Co2 Reductie in infra aanbestedingen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *