Trommelwagen met wasinstallatie gemeente Terneuzen

Het duurde even voor we bij aanbestedingsnieuws door hadden wat gevraagd wordt. Google afbeeldingen gaf wat vreemde plaatjes en nam trommelwagen wat letterlijk soms. Een aanbestedingsleidraad is niet gevonden, wel een bestek waar in stond wat je anders in een leidraad vindt en een bijlage met het Programma van Eisen.  Het Programma van Eisen bestaat […]

Marktconsultatie tankautospuiten VR Drenthe

Op 1 januari 2014 is in Drenthe een nieuwe organisatie gestart: de veiligheidsregio Drenthe. Deze nieuwe organisatie is een samenvoeging van 13 organisaties: de 12 gemeentelijke brandweerorganisaties in Drenthe en de voormalige Hulpverleningsdienst Drenthe. Een veiligheidsregio is een gebied waarin verschillende diensten en besturen samenwerken op het gebied van: brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van […]

Levering en onderhoud voertuigen Regio Gooi en Vechtstreek

In de regio Gooi en Vechtstreek maken circa 9.000 inwoners gebruik van het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer, Leerlingenvervoer, Jeugdhulpvervoer en het vervoer van en naar dagbesteding). Deze groep kan vanwege beperkingen geen gebruik maken van eigen of openbaar vervoer. Hiervoor is de inzet van de voertuigen voor deze diensten benodigd. De dienstverlening van dit vervoer wordt afgestemd op de behoefte en […]

Cameratoezicht Gemeente Almere

Het cameratoezicht is in 2008 in het Stadscentrum van Almere gestart waarna een deel van het winkelgebied van Almere Buiten vanaf 2010 eraan is toegevoegd. Op basis van een evaluatie werd in 2011 geconcludeerd dat het cameratoezicht een belangrijke bijdrage levert aan het totale pakket aan veiligheidsmaatregelen. Een logisch gevolg hiervan is het continueren en uitbreiden van het cameratoezicht. […]

Levering van middelgrote veegmachines t.b.v. RD Maasland

De opdrachtgever is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens een overeenkomst af te sluiten voor de levering van gekentekende veegmachines in snel verkeer uitvoering, minimale snelheid 80 km/h. en verder voldoend aan het gestelde in het PvE.  De opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in één perceel. De opdracht zal worden gegund […]

Collectieve aanbesteding sport -en speeltoestellen Zuid-Holland West

De aanbestedende dienst is  de gemeente Pijnaker-Nootdorp, welke als penvoerder namens de gemeenten Zoetermeer, Delft, Westland, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten, Rijswijk en Midden Delfland is gemachtigd de Aanbestedingsprocedure uit te voeren en te gunnen. De aanbestedende dienst voert een aanbestedingsprocedure uit voor raamovereenkomst(en) voor het leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen. Onder speeltoestellen wordt verstaan: Een inrichting bestemd voor vermaak […]

Schuimblusvoertuigen en waterwagen Veiligheidsregio Drenthe

Twee schuimblusvoertuigen en één waterwagen van Brandweer Drenthe zijn aan vervanging toe, daarom heeft Veiligheidsregio Drenthe (VRD) besloten de vervanging van deze voertuigen Europees aan te besteden. Daarnaast is het mogelijk dat er in de toekomst een aantal aanvullende schuimblusvoertuigen of watervoertuigen besteld kunnen worden. Deze aanvullende voertuigen vallen ook onder deze aanbesteding en de af te sluiten […]

Tweewielers Handhaving & Toezicht gemeente Eindhoven

De modaliteiten c.q. tweewielers worden ingezet voor verschillende doeleinden om de stad Eindhoven goed én efficiënt te kunnen bedienen. Denk hierbij aan de surveillance in het centrum door het voetgangersgebied tot de surveillance in de parken, bosgebieden en normale wegen. De omtrek is regio Eindhoven, waaronder ook het Flight forum, Eindhoven Airport en Winkelcentrum Woensel. Bij grote evenementen, […]

Levering en onderhoud elektrische bedrijfsvoertuigen Amstelveen

De gemeente Amstelveen wenst ter verduurzaming van haar wagenpark een groot deel van de bedrijfsvoertuigen te vervangen. De voertuigen die op dit moment nog niet geschikt zijn om te elektrificeren zijn reeds uitgevraagd in 2020 via een separate aanbesteding van de diesel aangedreven bedrijfswagens. De gemeente Amstelveen schrijft onderhavige aanbesteding uit voor het sluiten van een overeenkomst voor het leveren […]

Warmedrankenvoorziening provincie Noord-Brabant

Het doel van deze aanbesteding is om een overeenkomst af te sluiten voor het leveren en gebruiksklaar installeren van vijfentwintig warmedrankenautomaten in het Provinciehuis te ’s-Hertogenbosch. De automaten dienen gespreid over verschillende pantry’s in de werkomgeving en in het vergadercentrum geplaatst te worden. Daarnaast wenst de provincie ook gedurende de overeenkomst ontzorgd te worden in het preventief […]

Levering borden en panelen Staatsbosbeheer

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van één overeenkomst voor de levering van borden en panelen voor de terreinen van Staatsbosbeheer, zoals beschreven in het Technisch document borden en panelen Staatsbosbeheer 2020. Staatsbosbeheer wenst met deze aanbesteding de kwalitatief beste partij te contracteren, tegen de best mogelijke voorwaarden en zo laag mogelijke kosten. Doel is één partij […]

Belgen gunden 100% elektrische veerpont aan Baltic

Nou ja niet voor 100% elektrisch, het is wel fijn als je de reling vast kan houden. Vloot heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het elektrificeren van een van de veren over de Schelde en bij meerdere bedrijven offerte opgevraagd, althans, dat bericht Schuttevaer, alsmede Standaard. Dat lijkt echter niet te kloppen. Op 10 augustus berichtte […]