Crematorium Harderwijk in aanbesteding

De gemeente Harderwijk wil graag een crematorium. De gemeente wenst een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor de verkoop van grond t.b.v.. de realisatie en exploitatie van een crematorium aan de Ceintuurbaan te Harderwijk. De opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving  (beste kwaliteit/prijsverhouding) heeft uitgebracht. Het moet […]

Onderhoud sportvelden Medemblik

De gemeente Medemblik wil een raamcontract afsluiten met één partij voor het maaien van het gras op 7 sportcomplexen binnen de gemeente en het groot zomer-onderhoud op 10 complexen. De looptijd van het raamcontract is 24 maanden met een mogelijke verlenging van twee maal één jaar. Bron: Tenderned 10 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/177471

Informatieavond na mislukte aanbesteding 9 straatjes Amsterdam

Zoals in september bekend gemaakt is door de Gemeente Amsterdam, is de aanbesteding van de inzameling voor het gebied 9Straatjes helaas mislukt. De 9 Straatjes liggen midden in de grachtengordel. Het zijn de verbindingstraatjes tussen Singel, Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht. Net achter het Paleis op de Dam en tussen Westertoren, Leidsegracht en Spui. De afgelopen periode […]

Fietsallee Chaamse Bossen

De ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze Rijen) hebben een aanbesteding geplaatst voor een 11 km lange fietsallee tussen  Ulvenhout en het “Bels Lijntje” in Alphen. De opdrachtgevers zijn de Gemeente Alphen-Chaam en Gilze-Rijen. De werkzaamheden betreffen de aanleg van een fietsallee in asfaltverharding in de Chaamse Bossen in gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen. […]

Boon-begint-horecaplatform-tenders

Aanbestedingsjurist Ireen Boon van  Trias Politica Advies lanceerde onlangs een horecaplatform voor aanbestedingen. Op het platform verschijnen specifiek tenders voor de horeca. Volgens Boon hikken bedrijven tegen aanbestedingen, omdat die te veel tijd en energie vragen. Het doel is om voor kleinere ondernemers mogelijk te maken om de overheid als klant te hebben. TenderXL beoogt ook toekomstige […]

Onkruidbestrijding op verharding Almere

De gemeente Almere heeft een aanbesteding geplaatst voor het beheer van onkruid op verhardingen en zaterdag reinigingen in haar gemeente. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Onkruidbeheersing elementenverhardingen. Beheersen onkruid-elementenverharding; Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; Uitgezonderd: sportparken; boomkransen; rubbertegels. b. Vegen en ledigen afvalbakken zaterdagavond. Beheersen veegvuil in goten van verharding; Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding, Beheersen fijn […]

Inkoop van poller-installaties Amsterdam

Anno nu staan er in de gemeente Amsterdam totaal 100 standaard (niet versterkte) pollers op 79 locaties in Amsterdam ten behoeve van verkeersregulatie. In 2018 en 2019 zijn 7 locaties uitgerust met zogeheten versterkte pollers. Deze versterkte poller-installaties beschermen het publiek op specifieke drukke locaties tegen voertuigterrorisme. De gemeente Amsterdam zal de komende jaren naar […]

Aanbesteding stemsoftware door Verkiezingsautoriteit

Er komt een Verkiezingsautoriteit die de Kiesraad gaat vervangen. En die gaat een aanbesteding uitschrijven voor stemsoftware. Dat moet volgens ABDTopconsult , zo bericht Minister Ollongren, in een brief met de verrassende titel Evaluatie verkiezingen 2019 (restant) . Volgens de ABDTopconsult kan met zo’n transitie de Kiesraad [die dan dus niet meer bestaat, red AN] “in staat […]

Behoud en herstel van hoogveenbossen

De Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren (VBNE) heeft de heraanbesteding geplaatst van de op 4 september 2019 wegens procedurele fouten van de opdrachtgever beëindigde aanbesteding. (Tenderned kenmerk 228401) De aanbestedingsleidraad, de planning in de opdrachtomschrijving en de termijnen in de aankondiging zijn gewijzigd.Andere documenten zijn ongewijzigd gebleven.  In de leidraad is de inleiding en hoofdstuk 3.1 aangepast. […]

Renovatie/verbouw Johannes Fontanus College Barneveld

Het Johannes Fontanus College in Barneveld heeft een aanbesteding geplaatst voor de renovatie en verbouwing van het Schoolgebouw in Barneveld.  De aan te besteden opdracht omvat de volgende werkzaamheden: De bouwkundige realisatie van het scholencomplex (perceel 1); De realisatie van nieuwe installaties voor het gehele gebouw (perceel 2). Perceel 3, betreffende het ontwerp, directievoering en […]

Omnimap NieuwlandGeo gaat openbare ruimte Amsterdam mappen

De vernieuwing van het WIOR-proces in Amsterdam is gegund aan Omnimap NieuwlandGeo.  De gemeente Amsterdam wil met één applicatie de regie op de werkzaamheden in de openbare ruimte voeren. Na een aanbesteding is voor de combinatie Omnimap en NieuwlandGeo gekozen. Zij zullen gezamenlijk gaan zorgen voor de vernieuwing van de informatievoorziening. De verordening Werken in de […]

Regulier Onderhoud Hygiëne Groenalliantie Midden-Holland

De Groenalliantie Midden-Holland e.o. heeft een aanbesteding geplaatst voor het verzamelen en afvoeren zwerfafval op een gebied van 1.458.915 are. Het ledigen 70.175 afvalbakken, het schoonmaken van ruim 2400 stuks terreinmeubilair, het schoonmaken van circa 4050 borden, het schoonmaken van 765 toilet gebouwen en het schoonmaken van bijna 22.000 m2 aan bruggen en steigers. De […]