Nog maar weer eens een aanbesteding zandpad

Het college van Utrecht is van plan een nieuwe tender (er waren er al 2) uit te schrijven voor de ontwikkeling en exploitatie van het Nieuwe Zandpad, dat is de Utrechtse prostitutieplek die in het verleden bestond uit woonboten en nu geheel nieuw ontworpen is maar nog niet wordt gebouwd en geëxploiteerd. De voorwaarden voor […]

Onderhoud sportparkverlichting Venlo in aanbesteding

De Gemeente Venlo wenst een langdurige ( 48 maanden) samenwerking met een opdrachtnemer voor het jaarlijks inspecteren, het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud en het vervangen van de verlichting op de gemeentelijke sportparken. Gedurende de contractperiode is het streven om, verspreid over de komende jaren, de conventionele verlichting te vervangen voor LED-verlichting. De jaarlijkse […]

Aanbesteding ijsbaan en zwembad Leiden mislukt!

In een brief aan de gemeenteraad hebben burgemeester en wethouders van Leiden de raadsleden geïnformeerd over het mislukken van de aanbesteding van het zwembad met ijsbaan van 250 meter. Er waren geen inschrijvingen ontvangen.  Volgens de aanbestedende dienst om twee redenen. Capaciteit bij de bouwers en het enorme risico bij een dergelijk groot project als […]

Groen licht met app op de fiets

Fietsers met de Schwung app krijgen voortaan bij 100 van 175 fietsverkeerslichten in Eindhoven groen licht. De app slaat lokaal op de smartphone ook de gekozen richtingen per kruispunt op. Als je aan het fietsen bent, is de app niet te bedienen. Dit om te voorkomen dat fietsers tijdens het rijden op hun mobiel kijken. Zo weet Schwung altijd […]

Utrecht wil meedoen met wiet-inkoopsamenwerking

Utrecht wil meedoen met het wietexperiment van de Rijksoverheid om wiet in te kopen. Dan moet dat er wel anders uit gaan zien, bepleit de gemeente. Utrecht wil een reële kans van slagen van het experiment, met oog voor de individuele en volksgezondheid, leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast vindt Utrecht het belangrijk dat ten minste één van […]

Juristen hoef je van het EU Hof niet aan te besteden

Dat is tenminste de conclusie die Europa Decentraal trekt uit een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 juni 2019, C‑264/18. Heel vergezocht is die conclusie niet en ook niet echt vergaand, als je kijkt wat er nog meer te concluderen valt. Enkele advocaten eisten dat een uitzonderingsbepaling voor juridische adviesdiensten […]

Meijerijstad zoekt leverancier bomen en heesters

De gemeente Meijerijstad (Veghel, Erp, Schijndel en St. Oedenrode) samen met Oss en Uden zoeken een leverancier voor  bomen en heesters. Het betreft een raamovereenkomst voor de levering van bomen, heesters en vaste planten voor een periode van 2 jaren met een verlengingsoptie van 2 jaren. Voor de gemeente Uden geldt overigens een andere verlengingsoptie in […]

Gelderland weert reeën met zandbak (en afschot)

In Gelderland en volgens Gelderland ook in Utrecht wordt een proef gehouden met zandbakken langs de weg. Dat is een proef om te onderzoeken welke maatregelen het best werken om aanrijdingen met reeën te voorkomen. De proef gaat 4 jaar duren. Er is 24 kilometer weg in de proef betrokken: 6 kilometer op de Utrechtse Heuvelrug […]

Rijkswaterstaat plaatst geen duurzame Paddepoelsterbrug

Over het Van Starkenborghkanaal in Groningen komt voorlopig geen vervangende brug in verband met het hoge risico op aanvaringen. In het afgelopen anderhalve jaar zijn drie aanvaringen geweest waarbij het beweegbare deel van de Paddepoelsterbrug bij de laatste aanvaring van het landhoofd is gestoten. De brug is sindsdien buiten werking. Nu heeft Rijkswaterstaat zijn inkoopbehoefte aangepast, […]

TenderNed is down

TenderNed iswas down, volgens ons eigen checken en andere meldingen op TenderNed de gehele Pinksteren. Wellicht is het dan ook vanwege de Pinksteren dat er ook geen melding van is gegeven, door TenderNed zelf. Als het niet kabinetsbeleid is dat op de feestdag niet gewerkt moet worden maar de uitstorting van de Heilige Geest over […]

Allego gaat Groningse en Drentse laadpalen plaatsen

Allego BV gaat in de provincies Groningen en Drenthe 1.000 openbare laadpalen plaatsen, beheren en onderhouden. De laadpalen van Allego worden voorzien van 100 procent duurzame, in Nederland opgewekte energie van Holthausen Clean Energy. Dit is de uitkomst van de aanbesteding van de provincies Groningen en Drenthe en 21 deelnemende gemeenten. Allego is in 2018 […]

Parket Hoge Raad oordeelt over de Status van het ARW 2005

In de op 7 juni 2019 gepubliceerde uitspraak ECLI:NL:PHR:2019:452 oordeelt het parket van de Hoge Raad over de status van het ARW 2005. De uitspraak is gedaan naar aanleiding van een opdracht in Den Helder voor het onderhoud van wegen. De verliezende Nederlandse combinatie, voor een Duits bedrijf dat zeer laag heeft ingeschreven en zich beroept […]