Partnerjacht verbouwing geneesk. lab. UMCG stopgezet

UMCG had een aanbesteding uitstaan voor het verwerven van een partner die samen met de dienst Bouw & Facilitair een verbouwing van het Laboratorium Geneeskunde van het UMCG aan het Hanzeplein, zou coördineren en (laten) uitvoeren. De verbouwing is noodzakelijk door de aanschaf van nieuwe apparatuur. De omgevingsvergunning voor deze verbouwing was op 28 januari […]

Enquete over rechten van inschrijvers bij aanbesteding

Rechtsbescherming is een woord waar alleen juristen van wakker worden maar het betekent zo veel als de toegang tot het recht. Kun je je recht halen, is dat zinvol en is het eenvoudig of juist heel hoogdrempelig. Het Ministerie van Economische Zaken houdt hierover een enquete onder alle ondernemers die weleens inschrijven op een aanbesteding […]

Milieustraat Eindhoven (Acht) deels gegund

Cure Afvalbeheer had het voornemen om op GDC-Acht Noord een nieuwe milieustraat en een kantoorgebouw inclusief opslagruimte te ontwikkelen. Gezien de ambities van Cure Afvalbeheer, het gemeentelijk beleid van Eindhoven en de (logistieke) omstandigheden van de huidige locaties, zijn gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en circulariteit belangrijke speerpunten bij deze nieuwe ontwikkeling. Het doel van de aanbesteding is […]

Verduurzamen gemeentehuis Drimmelen aanbesteed

De gemeente Drimmelen heeft het voornemen om het gemeentehuis (Park 1, 4921 BV te Made) te verduurzamen. Er is voor gekozen om de opdracht met een sterk kwalitatief gunningskarakter in de markt te zetten (principes van de Best Value aanpak worden gehanteerd). De gewenste eindsituatie voorziet erin, dat na oplevering, in het gemeentehuis een aangename werk,- […]

Rijkswaterstaat gunt Heijmans verbreding A1 uitbreiding opdracht

Heijmans gaat de A1 tussen Deventer-Oost en tussen Rijssen – Azelo uitbreiden. Dit is een aanvulling op de werkzaamheden voor fase 1, die Heijmans eerder gegund kreeg. Heijmans voert deze aanvulling op het project (design & construct) met een waarde van circa € 45 miljoen uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Hiermee hebben de opdrachten rondom de uitbreiding […]

Utrechtse gemeenten starten aanbesteding specialistische jeugdzorg

Om te zorgen voor beschikbaarheid van de expertise die nodig is voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren, starten vier Utrechtse jeugdhulp-regio’s per 13 maart 2019  met de aanbesteding van de zogenoemde Essentiële functies. Dat bericht gemeente Nieuwegein op zijn website . Onder deze regio’s vallen 16 gemeentes:  Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Utrecht, de […]

Reinigen Haagse Markt aanbesteed

Het reinigen van de Haagse markt, de grootste of een der grotere markten van de Benelux, werd in het verleden altijd gedaan door Ap’s Services een werk en leer bedrijf van  ondernemer Abdelmonaim ‘Appie’ el Massaoudi. Op de verse website van zijn onderneming zegt hij “je kunt beter een bezem vasthouden dan een Kalasjnikov”. Verleden jaar […]

Rotterdam zoekt leveranciers boombunkers via aanbesteding

Rotterdam heeft een aanbesteding geplaatst voor de levering van boombunkers. De opdracht  omvat het leveren van kunststof boombunkers op het project Coolsingel te Rotterdam. De boombunkers moeten om het wortelpakket van de bestaande bomen heen gelegd kunnen worden. Vanwege de aanwezigheid van de vele ondergrondse infrastructuur moeten de bunkers in variabele hoogtes geleverd kunnen worden […]

Bisschop redt schaap van meervoudig onderhands aanbesteden

Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP heeft zich opgeworpen voor lange termijninvesteringen in grasbeheer met schaapskuddes. Daartoe heeft hij een motie ingediend die bij Staatsbosbeheer moet aandringen om gescheperde schaapskuddes niet meervoudig onderhands aan te besteden als dat niet hoeft. Als dat niet hoeft… wanneer is dat dan. Voor inkopen onder de Europese aanbestedingsdrempel moet […]

Schone keukens soldaten wachten op aanbesteding

De soldaten van de Johan Willem Frisokazerne in Assen hebben een keuken, die niet meer aan de eisen voldoet. Defensie heeft besloten tot nieuwbouw en in afwachting daarvan moet een nieuwe keuken komen. Dat duurt wel een tijdje, want dat gaat met een aanbesteding. De behoeftestelling is in de zomer van 2019 gereed. De nieuwbouw […]

Herhuisvesting bouwclubs BoZ’s Carnaval (vasteavend)

De bergse carnaval (vastenavend) is diep geworteld in de cultuur van Bergen op Zoom (krabbegat) en veel van haar Inwoners (Krabben). Belangrijk voor het feest  van deze vastenavend zijn de zogenaamde bouwclubs welke medebepalend zijn in het vormen van de optocht, die op de dinsdag van de vastenavend door de straten van het krabbegat trekt en […]

Aanbesteding geplaatst voor ondersteuning evenementen Westland

De gemeente Westland is op zoek naar een opdrachtnemer die de evenementen kan ondersteunen (hekken,borden etc) gedurende een contractperiode van 54 maanden (4 en een half jaar)  zonder opties tot verlenging. Het contract moet aanvangen op 18 juni 2019, dus de Feestweek in Kwintsheul wordt het eerste evenement. Hoewel het voornamelijk wat kleinere evenementen zijn, […]