Amsterdamse kerstboom: size does matter

Amsterdam gaat niet over 1 nacht ijs bij het kiezen en plaatsen van de kerstboom op de Dam. Boomwerker Hans van Zurk vertelt wat er allemaal bij komt kijken. Hans van Zurk werkt al 30 jaar voor de gemeente Amsterdam. Hij is al ongeveer 20 jaar betrokken bij het kiezen en plaatsen van de boom. Het […]

Postweg ‘s-Hertogenbosch, turborotonde en twee fietsbruggen

Aanleiding van deze opdracht is de verkeerssituatie bij de Postweg gelegen in ’s-Hertogenbosch en deels in de gemeente Vught. De gemeente ’s-Hertogenbosch staat voor het veilig afwikkelen van verkeer en pakt knelpunten hierop aan. De situatie met het kruisen van het fietsverkeer met het gemotoriseerde verkeer zorgt bij deze rotonde voor veel onveilige situaties. Daarom […]

Even geen reclame op NS-Stations

Volgens een bericht in de Leeuwarder Courant is er de komende tijd op treinstations in heel Nederland geen reclameposters te zien. Het contract tussen de NS en de exploitant van de posters is verlopen. Volgens NH Nieuws, dat navraag deed bij de spoorwegen, is het contract met de huidige exploitant, Exterion, verlopen. De nieuwe aanbesteding loopt nog […]

Herinrichting de Nieuwe Zijde Amsterdam

Amsterdam heeft een aanbesteding geplaatst voor de herinrichting van de Nieuwe zijde Zuid.   De Nieuwe Zijde Zuid betreft de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal tussen de Paleisstraat en het Spui én het Spui/Singelzijde tot aan het begin van de Leidsestraat (ook wel Singel/Koningsplein genoemd). De fysieke scope van de Nieuwe Zijde Zuid omvat op hoofdlijnen […]

Hardenberg start MOA voor de vervanging gras naar kunstgras

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de vervanging gras- naar kunstgrasveld HHC Hardenberg en vervanging toplaag kunstgrasveld korfbalvereniging Juventa. Ondanks de verschillende data van opdracht, voor korfbalvereniging Juventa maart 2020 en voor HHC Hardenberg zomerstop 2020, worden beide opdrachten in één offerteaanvraag opgenomen en beoordeeld. Doel is om één leverancier te […]

Mertens wint aanbesteding Theater Parade Den Bosch

Mertens Bouwbedrijf BV heeft een aanbesteding voor de bouw van een nieuw theater aan de Parade gewonnen. Den Bosch heeft de aanbesteding 5 december 2019 gegund. De aannemer gaat nauw samenwerken met NOAHH architecten en de rest van het ontwerpteam.   Wethouder Huib van Olden is tevreden over het verloop van de aanbesteding: “Fijn dat […]

Terrein- en groenonderhoud door RWS gehuurde panden

De aan te besteden opdracht  betreft het dagelijks beheer van de terreinen rond het van het Rijksvastgoedbedrijf gehuurde (kantoor)panden, waarvoor Rijkswaterstaat de facilitaire verantwoordelijkheid heeft. Onder dagelijks beheer wordt verstaan het onderhouden van buitenruimten waaronder het schoon en sneeuwvrij houden van wegen, verwijderen van mos- en aangroei van wegen en het uitvoeren van onderhoud aan […]

Marktconsultatie voor 5G gestart

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft voor Sinterklaas gisteren de consultatie gestart voor de veiling van frequenties voor snelle mobiele communicatie zoals 5G. Deze zogenoemde conceptregelgeving bevat zowel de voorgestelde opzet als de minimum opbrengst (0,9 miljard euro) van de landelijke veiling in het voorjaar van 2020. Na de veiling blijven minimaal drie […]

Aanbesteding kindcentrum Paulus Passart Heerlen mislukt

Deze aanbesteding betrof het ontwerpen en realiseren van een basisschool met peuteropvang en buurthuis in Heerlen met daaraan gekoppeld onderhoud, operate en energielevering voor onbepaalde tijd, echter voor tenminste 10 jaar. De procedure is stopgezet omdat er geen rechtsgeldige inschrijvingen gedaan zijn en dus zal geen gunning plaats vinden aan de inschrijvers van dit aanbestedingstraject. Het […]

Herinrichtingen in Den Haag

Tenderned is na de storing weer operationeel, maar de aanbestedende diensten moeten waarschijnlijk nog even op stoom komen, hetgeen wil zeggen dat er slechts 10 aanbestedingen zijn toegevoegd op 4 december. Twee ervan betreffen herinrichtingen in Den Haag, die wij beiden in één artikel vermelden. De ene herinrichting betreft de Hoogeveenlaan, de andere wijkpark Cromvliet […]

Raamovereenkomsten onderhoud bomen en wijkgroen Midden Twente

De volledige naam van de aanbesteding is:  Raamovereenkomsten onderhoud bomen en wijkgroen ter ondersteuning Gildebor SWB Midden Twente. SWB Midden Twente is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente. SWB Midden Twente bestaat uit twee bedrijfsonderdelen, met elk een eigen merk: SWB en Gildebor. SWB is gespecialiseerd in werkgelegenheid en arbeidsre-integratie. […]

VNG trekt stekker uit aanbesteding GT Software

Recent heeft de VNG signalen uit de markt en gemeenten ontvangen die het risicoprofiel van de aanbesteding GT Software Broker aanzienlijk verhoogd hebben. Deze risico’s zijn dusdanig van aard dat de doelstellingen van het project GT Software niet behaald kunnen worden. De opdrachtgever heeft naar aanleiding hiervan de noodzaak gezien om de aanbesteding in de […]