Bouwteampartner Renovatie mbo-vakschool Nimeto Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Bouwteampartner Renovatie mbo-vakschool Nimeto Utrecht

Nimeto Utrecht
Foto: © Nimeto Utrecht

Nimeto Utrecht is een mbo-vakschool van ca. 15.000 m2 voor creatieve ruimtemakers, verdeeld over twee bouwvolumes. De komende jaren wenst Nimeto Utrecht haar huisvesting te renoveren en plaatst hiertoe nu een niet openbare aanbesteding, waarbij zij in de selectiefase 5 gegadigden wil selecteren.
Momenteel volgen ca. 1350 studenten hier een opleiding in de creatieve, techniek, media en vastgoedsector. Het project ‘Nimeto maakt ruimte’ heeft betrekking op de beoogde renovatie waarbij het beschikbare volume binnen de twee gebouwen efficiënter wordt benut. Het voornemen is om na oplevering in 2022 de verwachte groei naar 1700 studenten op te kunnen vangen.

Nimeto Utrecht is gevestigd aan de Smijerslaan 2 te Utrecht. Nimeto is opgericht als eerste nationale Schilderschool en heeft zich in de afgelopen eeuw breed ontwikkeld tot een creatief technische mbo-vakschool. Nimeto Utrecht biedt middelbaar beroepsonderwijs verdeeld over twee opleidingsniveaus:

  • Niveau 2/3 (twee‐/driejarig);
  • Niveau 4 (vierjarig).

De mbo-vakschool bestaat uit twee gebouwen, die door de Smijerslaan zijn gescheiden maar fysiek verbonden zijn door een luchtbrug op de 1ste verdieping over deze weg. Ondanks deze luchtbrug functioneren de twee gebouwen grotendeels los van elkaar. De inrichting van het buitenterrein
valt buiten de scope van de opdracht.

Nimeto Utrecht wenst de twee panden komende jaren deze twee gebouwen gefaseerd te renoveren. Het streven is om de afronding van het project samen te laten vallen met het honderdjarig bestaan van Nimeto, dat start schooljaar 2022/2023 plaatsvindt.
Ook wil Nimeto de gescheiden opleidingsniveaus meer met elkaar verbinden. In de nieuwe visie wordt aan deze wens voldaan door de hoofdindeling per opleidingscluster te ordenen. In deze visie is het onderwijs opgesplitst in zes opleidingsclusters en een algemeen cluster voor taal & rekenen. Naast de onderwijs specifieke ruimten voor deze verschillende opleidingsclusters zijn er ook algemene- en kantoorruimten in het gebouw.

Nimeto Utrecht heeft besloten de activiteiten ten behoeve van het in bouwteamverband uitwerken van het ontwerp en het realiseren van het werk onder te brengen bij één uitvoerende partij. Deze partij is als onderdeel van een bouwteam mede verantwoordelijk voor de uitwerking van het TO en bestek en verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en uitvoering van het werk binnen de gestelde financiële en kwalitatieve kaders.

Bron: Tenderned 21 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/193160

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *