Bodemadviesdiensten Zaanstad opnieuw met minicompetitie – Aanbestedingsnieuws

Bodemadviesdiensten Zaanstad opnieuw met minicompetitie

Het Ingenieursbureau en de afdeling Fysieke Leefomgeving van de gemeente Zaanstad laten regelmatig bodemonderzoeken in de gemeente Zaanstad uitvoeren. Momenteel worden de bodemonderzoeken uitbesteed aan drie verschillende milieuadviesbureaus. Deze bureaus hebben een raamovereenkomst met de gemeente Zaanstad.

Door middel van een minicompetitie tussen deze bureaus worden de opdrachten voor de bodemadviesdiensten verdeeld. Gezien de opgedane positieve ervaringen met het werken met dergelijke raamcontracten, wil Zaanstad met deze aanbesteding opnieuw met 3 opdrachtnemers een raamovereenkomst aangaan voor een periode van maximaal 4 jaar.

De definitieve opdrachtformulering, het Programma van Eisen en uitgebreide informatie over de opdracht wordt toegestuurd aan de gegadigden die worden uitgenodigd om offerte uit te brengen. Gemeente Zaanstad is voornemens om vijf gegadigden uit te nodigen die offerte mogen uitbrengen. Indien het
aantal gegadigden dat niet wordt uitgesloten en dat aan de geschiktheidseisen en/of selectiecriteria voldoet lager is dan vijf maar groter of gelijk aan twee, kan gemeente Zaanstad de procedure voort zetten door die gegadigde(n) uit te nodigen die aan de geschiktheidseisen voldoen.

Bron: Tenderned 8 februari 2024

Bodemadviesdiensten (tenderned.nl)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *