Beheer & Onderhoud WOZ-datacenter VNG – Aanbestedingsnieuws

Beheer & Onderhoud WOZ-datacenter VNG

Illustratie: pixabay.com

De aanleiding van deze aanbesteding van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is het aflopen van de huidige overeenkomst voor het beheer en onderhoud van de applicatie voor het WOZ-datacenter dat is gebouwd op het OutSystems platform en wordt gehost in de OutSystems Cloud.

De scope van de opdracht omvat de volgende werkzaamheden:
1. Beheer en onderhoud applicatie van het WOZ-datacenter
2. Platformbeheer en onderhoud van het OutSystems platform
3. Servicemanagement
4. Projecten en verzoeken (doorontwikkeling)
De licenties van OutSystems vallen buiten scope.

Deze Europese aanbesteding volgt de Openbare procedure.
Er wordt niet ingekocht namens de dochterondernemingen van de VNG. Het doel van de VNG is door middel van deze Europese aanbesteding een overeenkomst te sluiten met één dienstverlener ten behoeve van het beheer en onderhoud
van het WOZ-datacenter. De aanvangsdatum voor de overeenkomst is 1 januari 2024. De looptijd van de overeenkomst bedraagt vier jaar. Daarna kan de VNG eenzijdig besluiten de overeenkomst tweemaal te verlengen met maximaal twee  jaar. Gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’, waarbij de methodiek van het puntenmodel wordt gehanteerd. Er wordt beoordeeld op basis van twee subgunningscriteria, te weten prijs en kwaliteit. Prijs
weegt voor 40% mee en kwaliteit weegt voor 60%. De beoordeling van de onderdelen van Kwaliteit wordt uitgevoerd door een
multidisciplinair beoordelingsteam. De beoordeling van de onderwerpen van kwaliteit vindt eerst individueel plaats door alle leden van het beoordelingsteam. Vervolgens bepaalt het beoordelingsteam in consensus de score per onderdeel en de bijbehorende motivatie.

Bron: Tenderned woensdag 19 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/304444

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *