Basismobiliteit Noord-Veluwe touringcarvervoer – Aanbestedingsnieuws

Basismobiliteit Noord-Veluwe touringcarvervoer

Het doel van deze aanbesteding is het inkopen van benodigde vervoercapaciteit (voertuig en chauffeur) voor de uitvoering van het gym- en zwemvervoer in drie percelen, te weten Harderwijk, Nunspeet en Putten,  binnen het regionaal vervoersysteem ViaVé. Daarnaast kan de vervoercapaciteit (grootschalig vervoer) worden ingezet voor ander routegebonden vervoer binnen het vervoersysteem, zoals leerlingenvervoer. De gemeenten organiseren het doelgroepenvervoer gezamenlijk en laten dit aansturen door de regiecentrale,
waarvoor de combinatie Regie Centraal /Noot Touringcar Ede op dit moment is gecontracteerd. Binnen het vervoersysteem ViaVé vindt vervoer plaats voor de reizigersgroepen Wmo, ov, jeugd (vanuit de Jeugdwet), leerlingen en enkele overige reizigersgroepen. Mogelijk gaan er gedurende de contractperiode nog andere reizigersgroepen gebruik maken van het vervoersysteem ViaVé. Tijdens de uitvoering van het onderhavige vervoer staat het voertuig – in tegenstelling tot al het andere vervoer binnen het vervoerssysteem – niet in direct contact met de regiecentrale. De opdrachtgever voor de uitvoering is de gemeente Elburg namens de deelnemende gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. De opdrachtgever eist dat de opdrachtnemer aan alle genoemde eisen en bepalingen voldoet. De omvang van het vervoer voor elk van de percelen kan gedurende de contractperiode wijzigen.

De inschrijver is verplicht gebruik te maken van het inschrijfformulier, zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. Het is niet
toegestaan om de opzet van het formulier aan te passen. Indien het formulier niet correct is ingevuld of correct is ondertekend, wordt de inschrijver uitgesloten van de procedure. Het beschikbaarheidstarief op het inschrijfformulier dient geoffreerd te worden in euro’s exclusief btw met maximaal twee cijfers achter de komma.


Alle kosten (zoals materieel, personeel, bureaukosten, administratiekosten, e.d.) dienen verdisconteerd te zijn in het beschikbaarheidstarief. Overige vergoedingen staan beschreven in het Programma van Eisen. Dit formulier dient rechtsgeldig te zijn ondertekend (en door alle combinanten in geval van combinatie). Het is niet toegestaan om, naast het verplicht in te vullen inschrijfformulier, varianten of kortingen aan te bieden.

Bron: Tenderned 11 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/189615

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *