Amsterdam gunt onderhoud chemicaliëninstallaties aan Reehorst Dordrecht BV – Aanbestedingsnieuws

Amsterdam gunt onderhoud chemicaliëninstallaties aan Reehorst Dordrecht BV

Reehorst Dordrecht BV heeft een aanbesteding gewonnen van Amsterdam met betrekking tot de afvalcentrale. Amsterdam hield een aanbesteding voor het werven van een huisaannemer die preventief en correctief onderhoud voert aan de chemicaliëninstallaties bij de AEB. In de huidige situatie voldoen de chemicaliëninstallaties van AEB Amsterdam niet (geheel) aan hetgeen is gesteld in de vergunning.

De aanbesteding bevat daarmee een tweeledige Opdracht: De huisaannemer dient eerst de chemicaliëninstallaties op het niveau te brengen waarin zij weer compliant zijn aan de geldende wet- en regelgeving en daarmee ook aan de vergunning van AEB, welke op basis van de BRL-K903/08 is geschreven.

©AEB 2019

Nadat de installaties op het gewenste niveau zijn gebracht door de huisaannemer, de planning hiervan is eind 2019, vangt het onderhoudscontract aan waarin zowel het preventief als het correctief onderhoud zijn opgenomen.

Reehorst BV is gecertificeerd volgens de K903

BRL-K902 (pdf)
BRL-K903 (pdf)
BRL-K904 (pdf)

en beschikt verder over

  • NEN-EN-ISO 9001:2008
  • VCA 2008 5.0 petrochemie
  • ISO 14001:2004

Nieuwe technische ontwikkelingen worden door Reehorst tank- en installatietechniek op de voet gevolgd en waar mogelijk toegepast. Reehorst:

Daarnaast wordt continu aandacht besteed aan de juiste prijs/kwaliteitsverhouding, waardoor wij in staat zijn om de wensen van de klant te vertalen in een klantspecifiek product met afgifte van de betreffende KIWA-certificaten.

De publicatie van de gunning, 24 juli volgt direct op het bericht dat de AEB met gemeenten en bank een akkoord had bereikt over de financiering, 23 juli 2019.

AEB Amsterdam, de gemeente Amsterdam en het consortium van banken hebben overeenstemming bereikt over financiering waardoor de continuïteit van AEB gewaarborgd wordt. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet voor de structurele lange-termijnoplossing voor AEB.

Het akkoord stelt de medewerkers van AEB in staat zich volledig te blijven inzetten voor de maatschappelijke taak. Het verbeterplan dat op 5 juli bekend gemaakt is, vormt daarbij het vertrekpunt. Het akkoord biedt AEB de mogelijkheid om in de energietransitie vanuit haar natuurlijke rol als leverancier van grondstoffen en energie een belangrijke positie in te nemen en werkgelegenheid te blijven bieden bij AEB, het Recycle Service Centrum en de Afvalpunten.

Het is dus weer eens een aanbesteding, waardoor de ratten over de burelen van de redactie heen lopen. Aanbestedingsnieuws kijkt er niet meer van op.

Bron: TenderNed, 24 juli 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *