Aanpassen gebouw C Lunettenkazerne Vught – Aanbestedingsnieuws

Aanpassen gebouw C Lunettenkazerne Vught

Fot: © Rijksvastgoedbedrijf

Het voormalige bureelgebouw C op de Lunettenkazerne in Vught wordt al meerdere jaren gebruikt om het tekort aan legering
(slaapvertrekken) op deze kazerne in te vullen. In het kader van het project Maatregelen Brandveiligheid Legering van Defensie is geconstateerd dat het gebouw een tijdelijke gebruiksvergunning heeft, geen vaste natte groepen en de indeling van een bureelgebouw heeft. Door Defensie is onderzoek gedaan naar de toekomstige situatie voor dit gebouw waaruit naar voren kwam dat er geen behoefte is aan bureelcapaciteit, maar dat de vraag naar legering blijft bestaan. Defensie heeft daartoe verzocht om gebouw C aan te laten passen om tot een volwaardig en brandveilig legeringsgebouw met een capaciteit van 160 bedden te komen. Gebouw C maakt samen met de gebouwen A, B en D onderdeel uit van een monumentaal ensemble van in totaal vier gebouwen op de Lunettenkazerne. Achter de voormalige ontsluiting vanaf de Lunettenlaan ligt een kruisvormige openbare ruimte met een centraal plein, dat geheel omsloten wordt door vier evenwichtige gebouwen welke zijn gegroepeerd volgens het schema van het Duitse kruis. Door de eenheid van de gebruikte materialen en detaillering is er sprake van een
samenhangend ensemble van gebouwen. In deze opdracht zal rekening gehouden moeten worden met de monumentale
status van gebouw C (Rijksmonument).

Het doel van de opdracht is:
Conform bestek gebouw C (Oppervlakte: circa 3.618 m² bvo) aan te passen om zo een volwaardig en brandveilig legeringsgebouw te realiseren. De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
– Het herindelen van het gebouw (extra natte ruimtes toevoegen);
– Het brandveilig maken van het gebouw (aanbrengen brandcompartimentering en beveiligingsinstallaties);
– Vervangen van oude klimaatinstallaties;
– Aantal sloopwerkzaamheden en overige werktuigbouwkundige en installatietechnische werkzaamheden.

Op een aantal dakdoorvoeringen na zullen aan de buitenkant geen werkzaamheden worden verricht.
De uiterste opleverdatum is twaalf maanden na opdrachtverstrekking. De aanbesteding verloopt volgens de nationale openbare procedure uit hoofdstuk 2 van het per 1 juli 2020 gewijzigde ARW 2016 zoals gepubliceerd in Staatscourant 2020, nr. 30657.
Het doel van de aanbestedingsprocedure is om te komen tot één winnende inschrijver waarmee een overeenkomst gesloten kan worden voor de opdracht. Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding en wordt bepaald door het prijscriterium en nadere criteria (kwaliteitscriteria).

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor het bezoek (donderdag 7 april 2022, 10:30 uur, Lunettenkazerne, Lunettenlaan 201,Vught door uiterlijk op maandag  4 april 2022 een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het
bericht dienen van de personen die namens de onderneming het bezoek aan de locatie zullen bijwonen de volgende gegevens te worden opgenomen:
– Voor- en achternaam (als vermeld op ID)
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– ID-type (paspoort, ID, rijbewijs, Defensiepas)
– ID-nummer
Per onderneming mogen maximaal twee personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te kunnen legitimeren met het opgegeven ID. Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te
maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan.

Bron: Tenderned woensdag 30 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257433

 

1 thought on “Aanpassen gebouw C Lunettenkazerne Vught

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *