Aanleg grondverbetering en bouwrijp maken Zeeheldenwijk Urk – Aanbestedingsnieuws

Aanleg grondverbetering en bouwrijp maken Zeeheldenwijk Urk

Project gebied Zeeheldenwijk Urk
Foto: Google Streetview

De gemeente Urk houdt een aanbesteding volgens de niet-openbare procedure. De aanbesteding betreft een opdracht voor werken voor het project “Aanleg grondverbetering en bouwrijp maken Zeeheldenwijk Fase 1” te Urk.  De gemeente Urk groeit de laatste decennia per drie jaar met ongeveer 1.000 nieuwe inwoners. Momenteel heeft Urk ruim 20.000 inwoners en om de groei op te vangen worden agrarische
kavels ontwikkeld voor woningbouw. De nieuwe woonwijk Zeeheldenwijk gaat tot 2030 plaats bieden aan ca. 5.000 bewoners.
De locatie is gelegen aan de rand van Urk, ten noorden van de Provinciale weg N352 Domineesweg, ten oosten van de Zuidermeertocht en ten zuiden van de Urkervaart met de Provinciale weg N351 Urkerweg. De oostzijde van het plangebied zijn aanliggende agrarische percelen.

De werkzaamheden van het project “Aanleg grondverbetering en bouwrijpmaken Zeeheldenwijk Fase 1” bestaat uit het uitvoeren van grondverbeteringen, aanleggen van rioleringen en bouwwegen in het kader van genoemde woningbouwontwikkeling. Het grondwerk t.p.v. toekomstige infrastructuur en bouwkavels wordt uitgevoerd om het toekomstige gebied voor te belasten en daarmee grote zettingen weg te nemen. Daarnaast wordt -in de tijd gezien- direct aansluitend de eerste fase bouwrijp gemaakt, zodat woningbouw kan starten.

De Opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:

 • Het verrichten van opruimingswerkzaamheden;
 • Leveren en aanvoeren van ca. 171.000 m3 zand in zandbed
 • Toepassen van retourwatervoorzieningen, loswal en persleidingen t.b.v. zandtransport naar projectlocatie;
 • Het aanbrengen en verdichten van het geleverde zand t.b.v. grondverbeteringen;
 • Het naderhand ontgraven van het zand uit de overhoogtes en grondlichamen;
 • Het ontgraven en verwerken van vrijkomende klei, ca. 93.000 m3;
 • Het aanbrengen van gronddepots;
 • Het dempen van sloten;
 • Het aanbrengen van bouwwegen van puin en asfalt, ca. 35.000 m2;
 • Het aanbrengen van ca. 5.400 m regenwater- en vuilwaterriolering;
 • De aanleg van ca. 3.400 m vacuümrioolleidingen;
 • De aanleg van 4.000 m drainage;
 • Bijkomende voorzieningen zoals treffen verkeersmaatregelen.

Partijen die menen aan de gestelde eisen te voldoen kunnen zich aanmelden als gegadigde. Voorafgaande aan de aanmelding kunnen
nadere inlichtingen worden gevraagd. De aanbesteder is van plan maximaal 5 gegadigden uit te nodigen tot het doen van een inschrijving.

Er wordt een inschrijfvergoeding betaald van € 5.000,- aan alle inschrijvers die een geldige inschrijving hebben ingediend met uitzondering van de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund. Deze vergoeding dekt slechts een gedeelte van de daadwerkelijk te maken kosten voor het doen van een inschrijving. Daadwerkelijk gemaakte kosten die uitgaan boven de inschrijfvergoeding, zullen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Bron: Tenderned 8 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/194486

2 thoughts on “Aanleg grondverbetering en bouwrijp maken Zeeheldenwijk Urk

 1. Bedankt voor het delen van dit grote project. Ik ga het ook even doorsturen naar mijn collega’s. Wellicht hebben ze interesse om deel te nemen. Ik ben ook benieuwd hoeveel bedrijven zich aanmelden voor grondverbetering en grondverzet.

 2. Grondverbetering is natuurlijk een belangrijk aspect wanneer er gebouwd gaat worden. Ik hoop dat de grond op meer plaatsen gesaneerd wordt, zodat planten en bomen ook voldoende voedingsstoffen krijgen. Ik ben overigens benieuwd wat er gedaan wordt met de vrijkomende materialen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *