Aanbesteding voor het leveren van zijladers Haarlem – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding voor het leveren van zijladers Haarlem

Foto: Stadswerk 072

De Opdrachtgever Stadswerk 072 heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in één perceel. De opdracht zal worden gegund aan één inschrijver. Stadswerk 072 heeft gekozen voor een indeling in één perceel omdat de onderlinge samenhang van
de verschillende onderdelen van de opdracht essentieel is voor de kwaliteit van het resultaat van de opdracht. Daarnaast heeft de opdrachtgever ervoor gekozen om de voertuigen in één aanbesteding te publiceren omdat de kosten (aanbestedingskosten en apparaatskosten) voor de opdrachtgever hierdoor geminimaliseerd worden. Tevens wordt de marktwerking door deze indeling niet belemmerd omdat de omvang van de opdracht de toegang tot de opdracht voor het MKB garandeert.  Het is toegestaan om meerdere keren als hoofdaannemer in te schrijven (maximaal 5 inschrijvingen). Het gaat bij deze opdracht om het leveren van drie zijladers. Het voertuig dient geschikt te zijn voor de inzameling van restafval, GFT, papier en PMD. Het voertuig dient te worden gespoten in de onderstaande kleuren (foto ter indicatie): Cabine RAL 3000 (rood) en RAL 9006 (zilvergrijs). Belading RAL 3000 (rood) of volledig gegalvaniseerd.Velgen zilverkleurig. Het logo en wagenparknummer worden door opdrachtgever aangeleverd. De inschrijver plaatst het logo en het wagenparknummer conform de huisstijl van opdrachtgever.

Bron: Tenderned 14 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187625

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *