Aanbesteding voor ecologische begrazing Maastricht – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding voor ecologische begrazing Maastricht

Source: skitterphoto.com

Shared Service center Zuid-Limburg heeft een aanbesteding geplaatst voor begrazing met schapen. Al meer dan 20 jaar werkt CNME (centrum voor natuur- en milieueducatie)  voor de natuur in Maastricht en de regio. Dat gebeurt op ambachtelijke wijze; maatwerk, uitgevoerd met expertise en met aandacht voor natuur en mens. CNME stuurt op de instandhouding en uitbreiding van de biodiversiteit in het natuurbeheer.

In opdracht van de gemeente Maastricht voert CNME ecologisch beheer uit in 25 natuurgebieden met een oppervlakte van ca. 121 hectare. Een groot deel van de gebieden bestaat uit bloemrijke graslanden. Deze graslanden worden beheerd op de gunstige tijdstippen van maaien en begrazen.

De begrazing met schapen maakt onderdeel uit van het beheer dat het CNME uitvoert in opdracht van de gemeente Maastricht. De meest belangrijkste doelstelling voor de schapenbegrazing is ecologische ontwikkeling van de graslanden en de biodiversiteit. Schapenbegrazing wordt ingezet om graslanden soortenrijker en kleurrijker te krijgen. Door op gunstige tijdstippen (rekening houden met bloei en zaadzetting van planten) te begrazen kunnen graslanden zich botanisch steeds verder ontwikkelen. Bij graslandbeheer wordt met name drukbegrazing ingezet, dit vindt in een korte periode met een grote kudde plaats.

De looptijd van de opdracht in de tender is 36 maanden en kan 3 x verlengd worden met 12 maanden.

Bron Tenderned 15 augustus 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/172966

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *