Aanbesteding voertuigen team groenbeheer gemeente Assen – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding voertuigen team groenbeheer gemeente Assen

Foto: © Gemeente Assen

De gemeente Assen  is voornemens een opdracht voor de levering van acht voertuigen voor het team groenbeheer op de markt te zetten. Het gaat om voertuigen met een open laadbak en dubbele cabine, wanneer dieselvoertuigen aangeboden worden moeten zij geschikt zijn voor het rijden op HVO100 (hydrotreated vegetable oil). De gemeente Assen daagt de inschrijver uit een zo compleet mogelijke aanbieding te doen voor de
levering van acht voertuigen voor het team groenbeheer van de gemeente Assen. De aangeboden voertuigen dienen opgeleverd te worden conform alle geldende Europese en/of Nederlandse voorschriften, normen, bepalingen, richtlijnen en wetten. Daarnaast dienen ze te worden
opgeleverd conform alle op de inschrijfdatum bekende toekomstige voorschriften, normen, bepalingen, richtlijnen en wetten en conform het gevraagde in het beschrijvend document en het aangebodene in de offerte.

De door inschrijver aangeboden voertuigen dienen zo snel mogelijk geleverd te worden. De inschrijver dient in zijn offerte de levertermijn vanaf datum definitieve gunning op te geven. De ingediende inschrijvingen worden getoetst op volledigheid, inschrijvingsvereisten, geschiktheidseisen en eventuele uitsluitingsgronden. Ook wordt getoetst of inschrijver voldoet aan het programma van eisen. Als de inschrijver heeft verzuimd om aan één of meerdere minimumeisen te voldoen, kan dit leiden tot directe afwijzing. Uitsluitend inschrijvingen die deze toetsing doorstaan zullen worden beoordeeld op de feitelijke inhoud op grond van de gunningscriteria. De te hanteren gunningsmethodiek is de beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV, voorheen EMVI). Het toepassen van Beste PKV is een methode om extra kwaliteit te honoreren. De opdrachtgever beoordeelt de
inschrijving niet alleen op laagste prijs, maar ook op andere criteria.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *