Aanbesteding tijdelijke afvalinzameling Waalre gegund aan Baetsen – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding tijdelijke afvalinzameling Waalre gegund aan Baetsen

Het is wat met het afval verzamelen in Aalst-Waalre. Er wordt gescheiden afval ingezameld dus, restafval, oud papier, groente en tuinafval en PMD (plastic, metaal, drankenverpakkingen). Dat schijnt succesvol te zijn en men wil er dus mee doorgaan. Een andere noviteit in Aalst-Waalre is het per (bak) fiets inzamelen van het afval. Daar is Aalst-Waalre mee begonnen in een proefgebied. Geen lawaaierige, vervuilende vrachtwagens maar een bakfiets. Na een aarzelend begin waren de bewoners in het proefgebied enthousiast. Volgens het ED was de proef zo geweldig bevallen dat in 2018 na een proef die twee jaar geduurd heeft men van plan was in heel Aalst-Waalre de fietsende vuilnisman in te voeren. Maar er waren ook verkiezingen in Aalst-Waalre in 2018. En die verkiezingen werden gewonnen door enkele lokale partijen die mordicus tegen deze manier van inzamelen waren, dus het fietsplan werd terzijde geschoven.  Aalst-Waalre moest nu met een team van andere bestuurders iets anders verzinnen en daar zijn ze nog niet uit. Het lopende contract met de inzamelaar loopt af en dus had Aalst-Waalre een aanbesteding geplaatst voor afvalinzameling voor een korte interim periode.

In het Waalres Akkoord en het uitvoeringsprogramma ‘Samen werken aan een sterker Waalre’ zijn de contouren geschetst voor de afvalinzameling de komende jaren. Om dit te bereiken, gaat de gemeente Waalre in 2019 en 2020 een aantal (voorbereidende) acties uitvoeren. Vervolgens vindt eind 2019/begin 2020 politieke besluitvorming plaats voor een gewijzigde inzamelsystematiek. Op basis van het betreffende besluit kan dan in 2020 de nieuwe manier van afvalinzameling verder worden voorbereid en gemeente breed worden aanbesteed.

Op basis van voorgenoemde was de gemeente Waalre voornemens om de inzameling en transport van huishoudelijk restafval, Groente, Fruit en Tuinafval, Plastic, Metaal en Drankkartons en de eerstelijns klachtenafhandeling opnieuw in te kopen voor de periode 1 april 2019 tot en met 31 december 2020. Optioneel kan deze periode met twee keer 1 jaar worden uitgebreid tot en met maximaal 31 december 2022. (Voor als de politici besluiteloos blijven of als het politieke landschap in 2022 weer is veranderd)

Uiteindelijk waren er op deze aanbesteding 2 inschrijvers, waarvan Baetsen in Veldhoven de beste papieren bleek te hebben.

Verder viel Aanbestedingsnieuws iets heel positiefs op bij deze aanbesteding. We zien er vele langskomen tijdens het nieuwsgaren en meestal wordt niet aangegeven bij een gegunde aanbesteding hoeveel van de inschrijvers MKB bedrijven waren. Bij de meeste aanbestedingen wordt dat niet ingevuld, slechts of de winnaar een mkb bedrijf is. En in dit geval is dat wel gedaan en dus moeten we eigenlijk de complimenten geven aan de heer Tielemans van de regionale inkoopgroep BIZOB. Bij deze. Waarom wij dat belangrijk vinden komt aan bod in een separaat artikel dat in voorbereiding is.

In het artikel wordt gesproken van Gemeente Waalre en tevens van Aalst-Waalre. Beiden geven de zelfde fusiegemeente Waalre aan, een fusie tussen Aalst en Waalre. Inwoners uit het vroegere Aalst houden hardnekkig vast aan Aalst-Waalre en AN snapt dat wel.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *