Zuid-Hollands Innovatieprogramma Energie en Klimaat investeert 1,6 miljoen in 15 projecten – Aanbestedingsnieuws

Zuid-Hollands Innovatieprogramma Energie en Klimaat investeert 1,6 miljoen in 15 projecten

Zuid-Holland heeft een programma Energie en Klimaat dat in 15 van de 40 projectvoorstellen die vorige maand bij het innovatieprogramma Energie & Klimaat binnenkwamen krijgen subsidie om hun innovatie op het gebied van verduurzaming in de praktijk te toetsen.

Tussen de innovaties zitten tot de verbeelding sprekende projecten zoals het hergebruiken van warmte uit afvalwater in een bestaande benedenwoning in Den Haag en een uniek laadtegelsysteem voor e-bikes en -scooters. Andere innovaties zijn wellicht wat moeilijker voor te stellen zoals een miniversie van een versnellende bioreactor of een membraanloze waterstofelektrolyzer.

Zuid-Holland wil dé proeftuin zijn voor Nederland en Europa om innovatie op energie en klimaat te versnellen. De provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter werken in het innovatieprogramma Energie & Klimaat samen aan die doelstelling. Enerzijds door de positionering en profilering van bestaande fieldlabs te versterken, anderzijds door het mkb te stimuleren gebruik te maken van de infrastructuur die onze regio rijk is.

De gekozen programmathema’s – en dus alle innovatieprojecten – sluiten specifiek aan bij de uitdagingen in de regio. Zo is er aandacht voor het Haven Industrieel Complex, de dicht verstedelijkte gebieden maar ook bijvoorbeeld hoe bio-reststromen uit het Westland omgezet kunnen worden in nieuwe waardevolle producten.

Eén van de projecten die bijdraagt aan het thema industrie circulair is het testen van een prefab module binnenwand die bestaat uit zeewier, circulaire losmaakbare lijm, een vurenhouten frame en een biobased isolatiemateriaal. Er wordt nu nog gebouwd met synthetische gipsplaten, een restproduct van kolengestookte energiecentrales. Dit is in de toekomst niet meer denkbaar.

©Zuid-Holland, 2021

Een project dat gestart is op het thema grootschalige opwek en opslag is bijvoorbeeld een toepassingsonderzoek naar een hightech vliegwiel voor efficiëntere energieopslag in het fieldlab FLIE. Het vliegwiel kan mogelijk pieken en dalen in de industrie opvangen. Door overdag (overschotten aan) hernieuwbare energie op te slaan voor gebruik in de avond, hoeft er ‘s avonds geen/minder energie opgewekt te worden uit niet-hernieuwbare bronnen.

Het meeste geld is beschikbaar gesteld aan een veelbelovend project op het thema Power2X. VSPARTICLE heeft een nieuw productieproces ontwikkeld waarmee nanodeeltjes met één druk op de knop gemaakt en bevestigd kunnen worden op elektrokatalytische membranen om waterstof te maken. Dit zou betekenen dat het productieproces van waterstof goedkoper, duurzamer en beter kan. Met een dergelijk innovatie kan onze regio zich profileren als koploper in deze waterstoftechnologie en ervoor zorgen dat de Nederlandse maakindustrie een belangrijke rol krijgt in de nieuwe waterstofeconomie.

Met de selectie van deze 15 projecten is de in totaal € 1,6 miljoen door de provincie beschikbaar gestelde subsidie vergeven [Red AN, zo meldt het persbericht]. Vanuit het programma wordt regelmatig inzichtelijk gemaakt welke resultaten er in de projecten worden behaald en wat er tot op heden getest en geleerd is. Tegen het einde van dit jaar zullen de meeste projecten afgerond zijn.

Red AN: Interessant, want op de programma-site vonden we dat niet. Daar stond:

In totaal is er € 1,6 miljoen beschikbaar voor meerdere innovatieprojecten. Mkb’ers en fieldlabs kunnen hier (samen met ketenpartners) aanspraak op maken middels een voucher. Een voucher heeft een waarde tussen de € 30.000 tot  € 100.000,- afhankelijk van het type project: toepassingsstudies, het testen in een fieldlab en Real Life Testing. Voor ieder type project zijn er verschillende financieringsmogelijkheden en -voorwaarden. Je leest hier meer over in de definitielijst.

Het Innovatieprogramma Energie & Klimaat is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie uit.

Ga naar de programma-site  van InnovationQuarter(verwijst naar een andere website) voor meer informatie.

Op de programmapagina staat een overzicht gemaakt van de zojuist gestarte, lopende en afgeronde projecten. Van ieder project worden kort de uitdaging, oplossing, betrokken partners en een contactpersoon vermeld.
Verreweg de meeste projecten starten op het thema gebouwde omgeving. Zo zijn er meerdere projecten die bijdragen aan de doelstelling om Nederlandse huishoudens van het gas af te krijgen. Volledig elektrische cv-ketels, warmte uit afvalwater en afgeschreven deelscooteraccu’s die kunnen worden hergebruikt om energie van huishoudens op te slaan.

Let op, Aanbestedingsnieuws heeft het voor u uitgeprobeerd, zet echt even uw zonnebril op voordat u deze link aanklikt. Het deed ons denken aan de Doe Maar vormgeving van de jaren ’80, maar ook wel

een beetje aan de latere cd’s van Type o Negative. Het is ons het vormgevingsdagje wel… Zie eerder ook het artikel over de Green Deal Duurzame Zorg.

Bron: https://www.innovationquarter.nl

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/mei-2021/innovatieprogramma-energie-klimaat-investeert-15/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *