Zuid-Holland start programma voor circulaire economie

De provincie gaat samen met het Zuid-Hollandse bedrijfsleven en de universiteiten de overgang naar circulaire economie versnellen. Het programma koppelt bedrijven die werk willen maken van de circulaire economie aan wetenschappers.

Een woordvoerder van Zuid-Holland licht toe dat bedrijven en wetenschap samen “aan de slag gaan met opgaven rondom knelpunten én kansen van de circulaire economie in een specifiek gebied of over een bepaald onderwerp.” Het gaat de provincie dan om “juridische belemmeringen bij het gebruik van restafval om bodemdaling tegen te gaan, iets wat speelt in het Groene Hart.” Een andere transitieopgave van het programma is het Haagse industrieterrein de Binckhorst, dat moet worden omgetoverd tot een circulair woon-en werkgebied.

©Den Haag 2017

ACCEZ werd donderdag 5 april gelanceerd in de Maassilo in Rotterdam. Naast de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en een inspirerend verhaal van duurzaamheidsexpert Anne-Marie Rakhorst, wordt het programma direct in de praktijk gebracht. Wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers gaan in gesprek over de mogelijkheden om samen een doorbraak te realiseren. VNO-NCW tekende namens alle Zuid-Hollandse ondernemers.

De provincie investeert de komende 4 jaar € 5 miljoen  in het programma, universiteiten en het bedrijfsleven leveren kennis, kunde en menskracht. Het programma ACCEZ, voluit Accelerating Circular Economy Zuid-Holland, is een initiatief van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam (samenwerkend in de strategische alliantie LDE), Wageningen University & Research en VNO-NCW West.

Bron: Zuid-Holland, 28 maart 2018

redactie Auteur

Geef een reactie