Zonnefietspaden in drie provincies – Aanbestedingsnieuws

Zonnefietspaden in drie provincies

Foto’s (Bewerkt) www.Pexels.com

De Provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland zijn van plan een opdracht te verstrekken voor zonnefietspaden in drie provincies. Alle drie de provincies sluiten ieder een eigen contract af, in totaal dus drie contracten. De opdracht houdt het volgende in:
Realisatie, instandhouding en monitoring van Zonnefietspaden op 3 verschillende locaties, verspreid over de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Door toepassing van energie opwekkende elementen in de huidige fietspaden ontstaat dubbel ruimtegebruik: dezelfde ruimte wordt gebruikt voor zowel mobiliteit als energieopwekking. Door dit gezamenlijk te doen, kunnen de provincies meer leren dan wanneer elke provincie afzonderlijk een project uitvoert.

Het doel van deze aanbesteding is dat de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland door middel van het inzetten van hun assets, in dit geval provinciale fietspaden, een bijdrage willen leveren aan het opwekken van energie. De provincies leveren hierdoor een bijdrage aan het doel om in Nederland een CO2-reductie van 49% (ten opzichte van 1990) te
behalen in 2030. De drie provincies zetten gezamenlijk in op de versnelling van de transitie naar grootschalige toepassing van zonnefietspaden. De gezamenlijkheid van het project zit gedurende alle fasen in de monitoring en evaluatie. (M&E). Ook de provincie Utrecht doet mee aan het M&E traject. De opdracht krijgt de vorm van een overeenkomst uitvoering van werken.
De opdracht is opgesplitst in 3 percelen. Ieder perceel bestaat uit een te realiseren, te onderhouden en te monitoren en evalueren energie-opwekkend fietspad voor één van de deelnemende provincies:
Perceel 1: Provincie Zuid-Holland;
Perceel 2: Provincie Noord-Brabant;
Perceel 3: Provincie Noord-Holland.
Het is niet verplicht om voor alle drie de percelen een inschrijving te doen. Het staat de inschrijver dus vrij om een inschrijving te doen voor één, twee of drie percelen. Per inschrijver kunnen maximaal twee percelen in opdracht gegeven worden.
De provincies vinden het belangrijk om meerdere partijen de kans te geven om hun product te kunnen realiseren. Bovendien zal het gunnen van de 3 percelen aan meer dan 1 marktpartij op de lange termijn bijdragen aan een gezonde marktsituatie bij aanbieders van zonnewegen. Deze opdrachten worden verstrekt in de vorm van een: Engineering, Build & Maintain (EBM) op basis van de UAV-GC 2005. De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal per perceel plaatsvinden op grond van het gunningscriterium “economisch meest voordelige inschrijving” (EMVI) op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’ (BPKV). 

Bron: Tenderned 25 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231372

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *