Zoeterwoude gunt AM klimaatbestendige nieuwbouw – Aanbestedingsnieuws
MobileMobile

Zoeterwoude gunt AM klimaatbestendige nieuwbouw

De gemeente Zoeterwoude en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben hun samenwerkingsovereenkomst uit 2005 geactualiseerd. Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt de ontwikkeling van een klimaatbestedinge wijk Zwethof geinitiëerd. In Zwethof moeten 40 woningen worden gerealiseerd aan de zuidzijde van Zoeterwoude-dorp, temidden van het karakteristieke veenweidelandschap. Naar verwachting starten de bouwactiviteiten begin 2019.

Wethouder Ton de Gans: ‘Als gemeente zijn we blij met deze mooie ontwikkeling. Het plan zet hoog in op kwaliteit, zowel op landschappelijk, stedenbouwkundig als architectonisch vlak. Daarnaast is duurzaamheid in vele facetten een belangrijk uitgangspunt. De realisatie van een flink aantal levensloopbestendige woningen sluit ook nog eens goed aan op de Woonvisie Zoeterwoude 2025.’

Wilco van den Ban, directeur AM Zuidwest: ‘We verheugen ons op de verdere samenwerking met de gemeente om hier een inspirerende en duurzame nieuwbouwwijk te maken passend bij de wensen van de toekomstige bewoners, daarom betrekken we ook van het begin al belangstellenden bij de ontwikkeling, de reacties zijn enthousiast. De ondertekening van deze overeenkomst maakt de planvorming concreet.’

De Gemeente Zoeterwoude en AM werken in deze ontwikkeling nauw samen. De samenwerkingsovereenkomst voorziet in een gezamenlijke grondexploitatie waarin partijen ieder voor 50% participeren. AM verzorgt de ontwikkeling van de woningen in het plangebied. Bij grondexploitaties geldt een recht van zelfverwerkelijking waardoor de eigenaar van de grond zelf de ontwikkeling mag uitvoeren. De vraag is in hoeverre zulke grondexploitaties ook onder aanbestedingsrecht kunnen vallen.

In het kader van de projectontwikkeling zijn werken die uitgevoerd worden door derden voor eigen rekening en risico in beginsel geen overheidsopdracht en hoeven dus niet aanbesteed te worden. Uit het arrest Auroux/Roanne volgt dat dit anders wordt indien de gemeente zulke specifieke eisen stelt aan het project in zijn geheel, dat sprake is van het “laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet” én sprake is van een bezwarende titel.

Zie ook: https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/handreiking-partnerkeuze-bij-gebiedsontwikkeling-mei-2014.pdf

In Zwethof wordt hoog ingezet op duurzaamheid en klimaat adaptief bouwen. Het plan is ontworpen in zijn natuurlijke omgeving, door het aan te laten sluiten op de bestaande schaal en de huidige groen- en water structuur.  Alle woningen worden uitgevoerd op energetisch niveau EPC 0.0 en zijn gasloos. Het project Zwethof kenmerkt zich, volgens een persbericht van BAM, door de ruime opzet, weidse uitzichten en duurzame en de kwalitatief hoogwaardige woningen. Het gevarieerde woonprogramma bestaat uit levensbestendige rij- en half vrijstaande woningen met een slaap- en badkamer op begane grond. Aansluitend worden vrijstaande woningen en twee-onder-een kapwoningen in diverse vormen en maten aangeboden, alsook enkele vrije bouwkavels. De gezamenlijke ontwikkeling van gemeente Zoeterwoude en AM gaat uit van 40 woningen.

De stedenbouwkundige opzet van het plan heeft een eilandstructuur gebaseerd op het aanwezige slagenlandschap en boerenerven. De eilanden worden ingevuld met woningen die gezamenlijk een ensemble vormen rondom een centrale ontsluiting. De opzet en architectonische uitwerking hiervan refereren aan boerderijen, schuren en landhuizen met een uiteenlopende architectuur van klassiek tot modern.

Belangstellenden konden dit voorjaar meedenken over de definitieve invulling van het gebied en de architectuur van de woningen door een online woonenquête in te vullen. De resultaten hiervan worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Zwethof, zowel bij de architectonische uitwerking, type, omvang maar ook duurzaamheid. Gedurende het ontwikkelproces worden belangstellenden geinformeerd over plannen, waarbij het mogelijk blijft om woonwensen kenbaar te maken.

Meer informatie is te vinden op www.zwethof.nl.

Het project Zwethof ligt in het open en waterrijke slagenlandschap van de Zwet- en Grote Blankaartpolder aan de zuidzijde van Zoeterwoude-Dorp. Zoeterwoude-Dorp telt ongeveer 4.300 inwoners en maakt samen met Zoeterwoude-Rijndijk, Zuidbuurt, Westeinde, Weipoort en Gelderswoude deel uit van de gemeente Zoeterwoude. Een karakteristiek dorp tussen de polders van het Groene Hart en op steenworp afstand van de historische stad Leiden. Zoeterwoude kent zelf veel voorzieningen en de dynamiek van de grote stad ligt binnen handbereik. Daarnaast zit je binnen enkele minuten op de A4, waardoor grote steden als Amsterdam, Rootterdam, Den Haag en Utrecht uitstekend te bereiken zijn.

Zie ook:

http://www.stibbeblog.nl/wp-content/uploads/2016/05/5.-Aanbesteding-van-Ontwikkelingslocaties-Ingmar-de-Groot.pdf

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *