Zelfredzaamheid stimuleren: zelfredzame daklozen geen dagopvang – Aanbestedingsnieuws

Zelfredzaamheid stimuleren: zelfredzame daklozen geen dagopvang

Al eerder berichtte Aanbestedingsnieuws dat een vrouw met kinderen middernacht op straat kwamen te staan na een aanbesteding voor WMO-zorg, waaronder vrouwenopvang. Nu blijkt dat hetzelfde probleem zich voordoet met “zelfredzame daklozen”. Er is voor deze doelgroep geheel geen opvang beschikbaar, zo bericht de Groene Amsterdammer, over de dakloze Laurens ten Hage, met een restschuld van 300.000 op zijn huis.

Ook andere daklozen geven aan dat ze zich zieliger moeten voordoen dan ze zijn, om opvang te krijgen. De opvangvoorzieningen die er zijn, zijn gericht op mensen met een verslaving of een stoornis. De wachtlijst voor een reguliere sociale huurwoning in Amsterdam, tot in het jaar 2000 stabiel op ca. 10 jaar, is opgelopen tot meer dan 20 jaar. Volgens de Groene is het aantal daklozen ten gevolge van de kredietcrisis landelijk opgelopen van 18.000 naar 31.000. Ook landelijk trekken daklozen juist naar Amsterdam trekken voor gebruikmaking van voorzieningen in de nachtopvang. De helft van alle daklozen in Nederland woont in Amsterdam.

Dat het probleem nog accuter is dan anders, is volgens Aanbestedingsnieuws mede gevolg van een koerswijziging na een aanbesteding. De WMO-zorg voor crisisopvang is in een grote aanbesteding gegund aan de Blijf Groep en het Leger des Heils. Voor het perceel Beschermd Wonen, waar de 24-uursopvang onder valt, is blijkens de aanbestedingsstukken €104 miljoen per jaar beschikbaar met een volume van 666.756 aantal etmalen per jaar. Van dat bedrag moet, blijkens de beantwoording van de vragen in de Nota van Inlichtingen, ook voeding en huur worden betaald.

©ZaZ 2017

In 2015 werd door de Stichting Los voor wat het noemt BBB/service, voorzieninge voor dak-en thuislozen, €870.000 aan de gemeente in rekening gebracht. Daarmee was voor 135 personen nachtopvang geregeld voor een half jaar, met €140.000 opstartkosten inbegrepen. Omgerekend per nacht per persoon is dat €35,22. Een hotelkamer kost gemiddeld €155,-

De opvangvoorzieningen worden sinds de aanbesteding geleverd door de Blijf Groep.  Daarbij is vrouwenopvang en opvang van daklozen en vluchtelingen na een aanbesteding in een perceel op een hoop gegooid met alle andere WMO-zorg.  Hierdoor is in de tijdelijke nachtopvang sinds de aanbesteding een groter gebrek aan plaatsen dan anders.  Voor de nachtopvang komt een dak-of thuisloze alleen in aanmerking als er geen andere alternatieven zijn. Dat wordt niet snel aangenomen.

Minister Hugo de Jonge (VWS) gaat met een aantal organisaties, waaronder de Federatie Opvang, een werkgroep inrichten om in elk geval de hoge druk op de vrouwenopvang aan te pakken. Dit heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten, naar aanleiding van het bericht in De Telegraaf over overvolle opvanghuizen.

Bron: De Groene Amsterdammer, 20 december 2017

https://www.groene.nl/artikel/-zondezelfredzaamr-dak

Zie ook:

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BC738AF8B-6C7C-4C93-BEEB-5B5EC0BB5747%7D#case_%7B875412B0-7672-467F-B929-62A155131640%7D

https://www.blijfgroep.nl/reactie-minister-op-volle-opvang

http://www.opvang.nl/site/item/contact/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *