Zeist plant aanbesteding met bestemmingsplanwijziging – Aanbestedingsnieuws

Zeist plant aanbesteding met bestemmingsplanwijziging

In Zeist wil het college een fietstunnel bouwen, als onderdeel van het project Verbetering Doorstroming Utrechtseweg. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De bedoeling van het bestuur is nu om de besluitvorming over de aanbesteding gelijk te laten lopen met de procedure voor de bestemmingsplanwijziging.

©Prorail 2017

Er is namelijk gebleken dat voor het project meer geld beschikbaar is, zodat er ook nog geld overblijft voor een fietstunnel. Een aangepast ontwerp -waarover de raad nog niet gestemd heeft-  kan dan bomen laten staan op de plek waar anders een fietspad komt te liggen. Zou nu eerst een bestemmingsplan moeten worden gewijzigd en daarna moeten worden besloten over de fietstunnel, is het hele plan zo alweer een jaar verder. Zo kan het dan dat de besluitvorming over een fietstunnel erg stroperig kan worden.

Het college stelt daarom voor het besluit voor de bestemmingsplan en voor de fietstunnel tegelijk te laten lopen. Dat betekent ook dat als een aanbesteding leidt tot een kostenoverschrijding, de raad er in principe niet meer opnieuw over kan/hoeft te beslissen. Riskant, want in de openbare stukken is alweer een boel vermeld over het beschikbare budget, namelijk meer, waardoor er ook nog ruimte is voor een fietstunnel (zie eerder).

Tijdens de bestemmingsplanprocedure kan het ontwerp worden afgerond en het bestek worden opgesteld. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan direct overgegaan worden tot aanbesteding. Met deze werkwijze kunnen enkele maanden `gewonnen’ worden zodat Austerlitz • Bosch en Duin . Den Dolder • Huis ter Heide • Zeist eind 2018/begin 2019 de ondergrondse infrastructuur zoals kabels, leidingen en riolering worden aangepast, en vanaf media 2019 de bovengrondse infra en de fietstunnel worden gerealiseerd.

Aanbesteden en bestuurlijke besluitvorming

Wat steeds gebeurt is dat de aanbestedingsprocedure de bestuurlijke besluitvorming doorkruist. Bij een onderhandeling met private partijen over het beste bod, is het soms de beste strategie om de kiezen op elkaar te houden. Vooral, over wat je precies in je portemonnee hebt zitten, wil je niet dat iedereen over je schouder meekijkt.

Maar dat kan niet als je in het openbaar er met zijn allen over moet stemmen. Dan laat je je, strategisch gezien, in je kaarten kijken. Dat is het equivalent van naar een tweedehands autoverkoper lopen en hem in zijn oor schreeuwen dat je eerst 5.000 maar nu toch zeker 10.000 euro te besteden hebt voor een goeie auto, het maakt niet uit welk, als die maar rijdt. Bij toverslag blijken alle auto’s minimaal 20.000 te kosten.

Maar je moet toch iets in die raadsstukken zetten, zoals bijvoorbeeld:

Voor de voorbereiding en uitvoering van het project Doorstroming Utrechtseweg is het bedrag van €
2.650.000,- geraamd. Daarnaast zijn de kosten van de fietstunnel door de provincie op €
2.100.000,- geraamd.
De financiele dekking van het project Doorstroming Utrechtseweg exclusief fietstunnel bedraagt €
3.035.800,-. Hiervan is € 2.795.800,- zeker gesteld. Het resterende bedrag van € 240.000,- bestaat
uit een provinciale RUVV 2017 subsidie waarvan de definitieve beschikking nog niet is ontvangen.
De kosten van de fietstunnel worden geheel door de provincie gedekt.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de openbare besluitvorming het verloop van de aanbesteding beïnvloedt, omdat de ene aannemer wel en de andere aannemer niet de raadsvergadering bijwoont. Openbaar wordt dan bekend wat het budget is waarmee de gemeente wil aanbesteden, zodat aannemers weten, tegen welke prijs ze in elk geval in moeten schrijven.

Eisen en Wensen

Desondanks komt het voor dat nadat het besluit is gevallen en een project doorgaat, uit de aanbesteding blijkt dat er geen marktpartij te vinden is. De hele raad is het erover eens. Er moet een monorail worden geleverd van een industrieterrein in Venlo naar het lommerrijke, toeristische centrum. Dat is naar het voorbeeld van het Duitse Koblenz, waar dit allemaal heel goed werkt. Er is alleen geen marktpartij die die monorail wil leveren en exploiteren voor het door de raad ter beschikking gestelde budget. (wat vreemd!) Wat zit je dan als raad nog te doen? Te wachten tot de Duitsers binnenvallen, die dan een noodbrug aan gaan leggen?

Zo komt het dan ook voor dat de gemeenteraad grip wil krijgen op de aanbestedingen en de inkoper een duidelijk prijskaartje meegeeft met een Plan van Eisen en Wensen. Dat is een recept voor budgetoverschrijdingen, veranderende eisen en nooit vervulde wensen. Want je laat de verkoper niet alleen meekijken in je portemonnee maar ook nog in je hoofd en je maaginhoud. Deze meneer is uitgehongerd. Dit patatje kost hem zeker een tientje, behalve oh wacht hij belt net met zijn vrouw dat hij €25 heeft gevonden, dit patatje kost ineens €30,- ja de aardappeloogst is tragisch mislukt.

Lean&Mean

In revolutionaire gevallen wordt de aanbesteding daarom zelfs eerder gedaan dan het planmatige besluitvormingstraject. Lean&Mean heet dat, tegenwoordig. Dan kun je de gemeenteraad wel helemaal afschaffen. Dat versnelt de bestuurlijke besluitvorming ook gigantisch en het spaart ook veel geld uit. Bouwopdrachten blijken dan ook vaak aanzienlijk goedkoper te kunnen. Monumenten, bomen en allerlei andere hinderwetgeving, kloosters en synagogen staan ineens niet meer in de weg. Terwijl er toch zo kwalitatief vakwerk geleverd wordt. Zo hou je dan nog allemaal geld over voor je vrouw en kun je haar 5 paar nieuwe schoenen per dag aanbieden.

Bron: Raadsinformatiebrief Zeist, dd. 6 november 2017, 245884

Zie ook:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-15542.html

http://slotstad.nl/artikel/85311951/fietstunnel-onder-kruispunt-de-dreefutrechtseweg-zeist

https://www.ad.nl/utrecht/derde-fietstunnel-tussen-zeist-en-utrecht-komt-in-2019~aef7b8b4/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *