ZeekR gaat Krammersluizen visvriendelijker maken – Aanbestedingsnieuws

ZeekR gaat Krammersluizen visvriendelijker maken

Eind mei 2024 is de renovatie van de Krammersluizen definitief gegund aan aannemingscombinatie ZEEKR. De renovatie van de Krammersluizen maakt de sluizen naast toekomstbestendig ook moderner, sneller, duurzamer en visvriendelijker. ZEEKR is een samenwerkingsverband tussen hoofdaannemer BESIX en haar partners BESIX Unitec, Croonwolter&dros, Demako, Iemants en Bosch Rexroth.

©Rijkswaterstaat 2022 – Luchtfoto van de Philipsdam /Krammersluizen vv Jaap Boelens

Rijkswaterstaat renoveert in de periode 2022 – 2027 de Krammersluizen, een omvangrijk (100 en 250 miljoen euro) en technisch veelzijdig project dat onderdeel uitmaakt van de grote onderhoudsopgave in de Zeeuwse Delta. In het project worden volgens Bereikbaar Zeeland (een Rijkswaterstaat publicatie) onder andere aandrijfmotoren, sluisdeuren, bewegingswerken en elektrotechnische installaties gerenoveerd, en wordt de sluis op afstand bedienbaar. De renovatie begint in 2025 en is volgens planning afgerond in 2028.

Het Krammersluizencomplex in de Philipsdam is de verbinding tussen de Oosterschelde en het Volkerak-Zoommeer. Het complex is gebouwd op een kunstmatig eiland en bestaat uit twee gescheiden delen: een deel voor de beroepsvaart en een deel voor de recreatievaart. Beide sluizen hebben eigen voorhavens en gescheiden aanlooproutes. Het sluizencomplex is opgeleverd in 1987en was midden jaren ’70 het grootste betonwerk dat ooit door Rijkswaterstaat in één keer is aanbesteed. Het sluizencomplex bestaat uit twee sluizen voor de beroepsvaart van 280 meter lang en 24 meter breed. Deze duwvaartsluizen hebben een diepte van NAP -6,25
meter. Voor de recreatievaart zijn er twee jachtensluizen van elk 75 meter lang en 9 meter breed en een diepte van NAP -3,70 meter. Er zijn voorzieningen getroffen om het complex uit te breiden met een derde duwvaartsluis, mocht dit ooit nodig zijn.

In 2019 berichtte Rijkswaterstaat nog over de krammersluizen in een marktconsultatie het volgende::

De renovatie van het Krammersluizencomplex omvat op hoofdlijnen:
– Het vervangen van het Zout-Zoetscheidingssysteem (ZZS) in de duwvaartsluizen door een nieuwe zout-zoetscheiding op basis van
bellenschermtechnologie, inclusief de realisatie van een nieuw spuimiddel.
– Het herstellen van het bestaande ZZS in de jachtensluizen.
– Het aanpassen van het sluizencomplex, zodat het voldoet aan de landelijke richtlijnen voor machineveiligheid en de landelijke brug- en
sluisstandaard (LBS).
– Het vervangen van de bediening en besturing inclusief het realiseren van bediening op afstand.
– Het wegwerken van uitgesteld onderhoud en het meenemen van meerjarig onderhoud tijdens en na de renovatie.
De renovatie leidt tot de volgende voordelen:
– Een jaarlijkse energiebesparing van tenminste vijftig procent.
– Een passagetijdverkorting van gemiddeld zestien minuten per
schutting.
– Een besparing op jaarlijkse onderhoudskosten.
– Een betere vispassage door het combineren van vismigratie met spuimiddel.
Gunning: kwartaal 2 2022
Start uitvoering renovatieproject: kwartaal 1 2023

De gunning is dus 2 jaar vertraagd.
De renovatie van de Krammersluizen maakt de sluizen volgens Rijkswaterstaat naast toekomstbestendig ook moderner, sneller, duurzamer en visvriendelijker. In het project worden onder andere aandrijfmotoren, sluisdeuren, bewegingswerken en elektrotechnische installaties gerenoveerd, en wordt de sluis op afstand bedienbaar. De renovatie begint in 2025 en is volgens planning afgerond in 2028.
Eerder was er al een marktconsultatie over de renovatie  en een onderhoudsopdracht uit 2019 op Tenderned te vinden.
Zie ook:
Zie eerder:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *