Zaak-/archiefsysteem gemeente Geertruidenberg – Aanbestedingsnieuws

Zaak-/archiefsysteem gemeente Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg werkt al vele jaren digitaal en zaakgericht. Vanwege de wens om naar een SAAS-oplossing te gaan in combinatie met rechtmatigheid is het noodzakelijk dat het huidige zaak- en archiefsysteem wordt aanbesteed.

De gemeente Geertruidenberg heeft zich als doel gesteld een duurzame samenwerking aan te gaan om de digitale dienstverlening en het digitaal werken zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen. De gemeente zoekt hiervoor een oplossing met “zaakafhandelcomponent”, een document managementsysteem inclusief volwaardige archieffunctie dat voor medewerkers en beheerders gebruiksvriendelijk is. De opdracht omvat onder
andere:
– het beschikbaar stellen en onderhouden van een zaaksysteem, een document managementsysteem inclusief volwaardige archieffunctie;
– de technische, functionele en organisatorische implementatie;
– verzorgen van trainingen voor medewerkers;
– de migratie van zaken en dossiers uit het huidige zaak- en archiefsysteem;
– en het realiseren van een aantal koppelingen.

De eisen aan de opdracht zijn minimumeisen. De inschrijver bevestigt met het doen van een inschrijving dat de aangeboden oplossing voldoet aan alle gestelde eisen. Als blijkt dat een inschrijving niet voldoet aan de gestelde eisen wordt de inschrijving uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. Aan de gestelde eisen moet blijvend worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst. De ingangsdatum van de te sluiten overeenkomst is 1 januari 2025. De vaste looptijd van de overeenkomst is vier jaar en eindigt op 31 december 2028. De overeenkomst kan na deze vaste looptijd vier keer met twee jaar verlengd worden. In beginsel eindigt de overeenkomst van rechtswege automatisch na afloop van de volledige termijn inclusief eventuele verlengingen. Er is dus sprake van een stilzwijgende verlenging.

Bron: Tenderned donderdag 4 juli 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342065

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 5 juli 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *