Woonrijp maken Reigersborg fase Zuid V – Aanbestedingsnieuws

Woonrijp maken Reigersborg fase Zuid V

Foto: © gemeente Drechterland

In Reigersborg Zuid V ziet u van oost naar west een overgang van stedelijk naar landelijk gebied. Steeds meer groen en minder bebouwing, met als afronding aan de westzijde van de wijk het bospark. In het bospark is wonen nadrukkelijk ondergeschikt aan recreatie. Hier bevinden zich slechts enkele grote kavels, bestemd voor bijzondere woningen met allure, die passen in de
natuurlijke omgeving. De hoofdrichting in de wijk staat haaks op de Streekweg, afgestemd op de kenmerkende structuur van de verkaveling in deze streek. Er is gezorgd voor een herkenbare relatie met de omgeving; zo zal er vrij uitzicht zijn op het hart
van Hoogkarspel en de watertoren. Langs deze zogenaamde zichtas staan bijzondere gebouwen, met afwijkende vorm, schaal of constructie en deze zichtas loopt straks door in Reigersborg Zuid V. Aldus de brochure voor de tweede fase. https://www.drechterland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Brochure-Reigersborg-Zuid-V-kavels-fase2.pdf 

Deze aanbesteding betreft fase 5. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het opnemen van kantopsluitingen;
– het opnemen van elementverhardingen;
– het opnemen van asfaltverhardingen;
– het opnemen van terreinmeubilair;
– het opnemen van beplanting;
– het opnemen van terreinafwatering;
– het verrichten van grondwerkzaamheden;
– het aanbrengen van rioleringen;
– het aanbrengen van kantopsluitingen;
– het aanbrengen van elementverhardingen;
– het aanbrengen van terreinmeubilair;
– het aanbrengen van openbare verlichting;
– het aanbrengen van groenvoorzieningen;
– het aanbrengen van kunstwerken;
– het verrichten van werkzaamheden van algemene aard.

Als gunningscriterium wordt de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van laagste prijs gehanteerd. De aanbestedende dienst heeft gekozen om in de aanbestedingsstukken een technische specificatie op te nemen waarin alle eisen en randvoorwaarden nauwkeurig zijn omschreven. Binnen de opdracht is daarom geen tot zeer weinig ruimte voor inschrijvers om
meerwaarde te creëren. Gunnen op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding is daardoor niet doelmatig en proportioneel.

Bron: Tenderned dinsdag 30 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245511

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *