Woonrijp maken Kas-in terrein en herinrichting deel Escamplaan Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Woonrijp maken Kas-in terrein en herinrichting deel Escamplaan Den Haag

Escamplaan
Foto: Google Streetview

De gemeente Den Haag heeft een niet openbare nationale aanbesteding gepubliceerd voor het woonrijp maken van wat Den Haag deelgebied 1 noemt, ( grenzend aan de hoek Leyweg- Escamplaan) en de gedeeltelijke herinrichting van de Escamplaan. De komende jaren worden rondom het Haga ziekenhuis ruim 600 woningen en een parkeergarage gebouwd. Voor het ziekenhuis wordt een nieuw plein met publieke voorzieningen aangelegd. Tot slot wordt het achter het ziekenhuis gelegen Florence Nightingalepark opgeknapt.
Het ziekenhuis zelf is de afgelopen jaren al gemoderniseerd en uitgebreid met nieuwbouw. Voor het deelgebied 1 ( ook wel bekend als het Kas-in terrein) dient de buitenruimte woonrijp te worden gemaakt en wordt de Escamplaan tussen de Leyweg en Dedemsvaartweg/Houtwijklaan gedeeltelijk opnieuw ingericht.

Foto: Gemeente Den Haag

De gemeente is op zoek naar 5 geselecteerde gegadigden. De Geselecteerde gegadigden uit de aanmeldingsfase ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij hun inschrijving kunnen indienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd het gunningscriterium: “beste prijskwaliteitverhouding”.

Een ruwe schatting van het project geeft Den Haag wel, doch slechts indicatief.

Ruwe schatting werkzaamheden:

 • Opbreken elementenverhardingen inclusief kantopsluitingen 5000 m2;
 • Opbreken asfaltverhardingen inclusief fundering en kantopsluitingen 6500 m2;
 • Leveren en verwerken grond 200 m3;
 • Cultuurtechnische grondverbeteringen 6500 m3;
 • Vervangen riolering 150 m;
 • Aanbrengen kolken en kolkenleidingen 100 st;
 • Aanbrengen lijnafwatering 350 m;
 • VRI’s vervangen
 • Aanbrengen elementenverhardingen inclusief kantopsluitingen 10.000 m2;
 • Aanbrengen asfaltverhardingen fietspaden inclusief kantopsluitingen 1.500 m2;
 • Aanbrengen asfaltverhardingen rijbanen inclusief kantopsluitingen 3.100 m2;

De geplande uitvoeringstermijn is gesteld van maart 2020 tot en met december 2020.

Bron: Tenderned 13 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/180403

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *