Woningontruiming in het kader van de Wet op de lijkbezorging Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Woningontruiming in het kader van de Wet op de lijkbezorging Rotterdam

Illustratie: © Gemeente Rotterdam

Het team Bijzondere taken van cluster MO (directie PGW&Z, afdeling P&SZ) heeft als één van haar taken het uitvoeren van de Wet op de lijkbezorging (Wlb). Indien een Rotterdammer overlijdt en er zijn geen nabestaanden die opdracht geven voor de uitvaart, dan geeft de gemeente Rotterdam opdracht tot de uitvaart. Uit artikel 22 Wlb vloeit de taak voort om de woning van de overledene te (laten) ontruimen. De gemaakte kosten van de ontruiming worden verhaald op de nalatenschap. Bij overwaarde wordt een notaris ingeschakeld voor overdracht aan eventuele nabestaanden.

De opdracht in deze aanbesteding heeft samengevat betrekking op het zorgvuldig ontruimen van woningen in het kader van de Wet op de lijkbezorging. De woningen dienen bezemschoon en ontruimd opgeleverd te worden waarbij opdrachtnemer zich conformeert aan hetgeen is beschreven in de aanbestedingsdocumenten.

Bij een woning ontruiming wordt het volgende proces gehanteerd:
Twee medewerkers van de aanbestedende dienst bezoeken eerst de te ontruimen woning en maken een kort rapport, inclusief een filmpje en/of foto’s van de staat van de inboedel in de woning en vermelden eventuele bijzonderheden. De voorlopige nalatenschap wordt vastgesteld en indien mogelijk wordt de administratie meegenomen. Hierna besluit de aanbestedende dienst of er een opdracht tot ontruiming gegeven dient te worden. Bij dit bezoek deelt aanbestedende dienst de ontruiming in naar één van onderstaande categorieën:

Lichte ontruiming: Hoeveelheid werk is gering – 6 uur
Reguliere ontruiming:  Hoeveelheid werk is beperkt gezien de inboedel van de woning – 10 uur
Zware ontruiming : Hoeveelheid werk is groot gezien de inboedel en vervuiling van de woning – 16 uur

Bij de beoordeling in welke categorie de woningontruiming valt, wordt naast de hoeveelheid werk ook de toegankelijkheid (bv. aanwezigheid van een lift) meegenomen. Na de eerste schouw wordt opdracht gegeven aan opdrachtnemer om de woning te ontruimen en dienen de sleutels van de te ontruimen woning op locatie van de aanbestedende dienst opgehaald te worden. Na afloop van de ontruiming dienen de sleutels hier weer ingeleverd te worden.

De werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd bij een woningontruiming bestaan uit:
– De woning en inboedel bekijken, taxeren/beoordelen op verkoopbaarheid van spullen via het Venduhuis met onderscheid tussen de kunst of antiekveiling. De overige inboedel wordt beoordeeld op hergebruik of afval en wordt afgeleverd bij de door
aanbestedende dienst gecontracteerde kringloopketen “Het Goed” of gestort bij het milieupark van aanbestedende dienst. Dit laatste met inachtneming van alle voorwaarden die hieraan gesteld worden.
– (indien aanwezig) verwijderen en afvoeren van vervuilingsbron(nen): zoals een (zwaar) vervuild bed, matras, stoel/bank, of vloerkleed/-bekleding etc.
– Bruikleen artikelen (hoog-/laagbed, po-/douchestoel, scootmobiel etc.) retourneren aan bruikleenverstrekker. Dit kunnen ook elektronica of huishoudelijke apparaten of andere goederen zijn die op huurkoopbasis is aangeschaft.
– Noteren meterstanden: gas, water en elektra.
– Bekijken en beoordelen op verkoop, dan wel sloop van voertuigen (auto, brommer,  scooter etc.). Regelen van de Vrijwaringsverklaring.
– Laatste post uit de brievenbus meenemen en afleveren bij aanbestedende dienst.
– Bezemschoon maken van de woning voor oplevering.

De aanbestedende dienst wil een overeenkomst sluiten met één ondernemer. De begindatum van de overeenkomst ligt naar verwachting op 1 januari 2024. De initiële looptijd van de overeenkomst is twee jaar, waarna de overeenkomst maximaal
tweemaal verlengd kan worden telkens voor een periode van één jaar. De inschrijvingen worden door de aanbestedende dienst beoordeeld op basis van het gunningscriterium ‘de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV)’.

Bron: Tenderned donderdag 24 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307822

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 25 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *