Wolden hanteert groslijst voor meervoudig onderhandse gunningen civiele werken – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Wolden hanteert groslijst voor meervoudig onderhandse gunningen civiele werken

Gemeente De Wolden is voornemens om per 1 oktober 2017 de gros-wachtlijstsystematiek te hanteren bij meervoudige onderhandse aanbestedingen voor civiele werken.

We geven lokale en regionale ondernemers/aannemers de gelegenheid zich in te schrijven en zich op die manier te plaatsen op de wachtlijst. Onder civiele werken wordt verstaan werkzaamheden die in aanmerking komen voor de categorieën:

  • Bouw- en woonrijpmaken
  • Groot onderhoud elementverhardingen
  • Groot onderhoud asfaltverhardingen

Belangstellenden kunnen zich opgeven via dewolden.nl/wachtlijst. De aanmelding voor deze wachtlijst vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Er worden maximaal 10 ondernemers/aannemers op de wachtlijst geplaatst.De (start)groslijsten worden gevormd door leveranciers die voldoen aan de selectie-eisen, die op basis
van de huidige ervaring binnen de gemeente opdrachten naar tevredenheid hebben uitgevoerd en die
te kennen hebben gegeven toe te willen treden tot de groslijst.

Er zijn ook gemeenten die een vooraankondiging publiceren voor het hanteren van de groslijst. Het voordeel van het werken met groslijsten is dat bij onderhandse aanbestedingen leveranciers niet elke keer gecontroleerd hoeven te worden op hun geschiktheid voor het uitvoeren van het werk. Daarnaast verloopt de selectie sneller en is de procedure transparanter, minder discriminerend en objectiever.
De leveranciers op de groslijsten hebben overigens niet de zekerheid dat ze bij elke aanbesteding worden uitgenodigd tot het uitbrengen van een offerte. Het aanbestedingsteam wisselt de verdeling van de uitnodigingen af.

Het gaat daarbij om:

A. Bouw- en woonrijpmaken en herinrichtingen
B. Groot onderhoud elementverhardingen
C. Groot onderhoud asfaltverhardingen
D. Overig: Indien de werkzaamheden van uw bedrijf niet onder één van de bovengenoemde
categorieën zijn onder te brengen, vermeldt u ze onder deze categorie.
De systematiek is van toepassing op meervoudig onderhandse aanbestedingen met een
opdrachtwaarde vanaf € 150.000 tot en met € 2.000.000.

Bron: Wolden 27 september 2017

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *