Wintersfeerverlichting Utrecht Centraal – Aanbestedingsnieuws

Wintersfeerverlichting Utrecht Centraal

foto: pexels.com

Stichting Welkom Utrecht Centraal staat in dienst van Trekkingsgebied 60A. Als recentelijk opgerichte stichting fungeert zij als de contractuele partner voor dit gebied en zet zij zich in voor een levendige en goed beheerde omgeving. Stichting Welkom Utrecht Centraal wordt gefinancierd door het Ondernemingsfonds Utrecht. Het Ondernemersfonds Utrecht verbindt lokale ondernemers en zorgt ervoor dat ondernemers gezamenlijke initiatieven en investeringen binnen hun gebied ook
gezamenlijk kunnen financieren.

Het trekkingsgebied 60A is gelegen aan de zogenoemde ‘Jaarbeurszijde’ van Utrecht Centraal. Het betreft een gebied dat volop in ontwikkeling is en het trekkingsgebied strekt zich rond het Jaarbeursplein en de zones rond de Graadt van
Roggenweg en Westplein. In deze voortdurend ontwikkelende omgeving waar veel wordt gebouwd, is het belangrijk
dat het gebied in de donkere wintermaanden is gevuld met feestelijke sfeerverlichting. Het gebied trekt veel forenzen die zich van en naar Utrecht Centraal station begeven. Daarom is het belangrijk dat het plein een uitnodigende sfeer moet hebben. Deels zal de wintersfeerverlichting ook dienen ter maskering van eventuele bouwwerkzaamheden die plaatsvinden.
Daarnaast heeft het gebied een hoogstedelijk karakter met hoogbouw. Het grootste plein van Utrecht vraagt daarom, naast hangende sfeerverlichting, om een substantiële eye catcher die past in deze omgeving. In de huidige situatie zorgt het kernteam 60A (waaronder ondernemers en belanghebbenden) jaarlijks dat het plein is voorzien met sfeerverlichting, maar dit betreft
voornamelijk jaarlijks tijdelijke oplossingen op basis van een huurconstructie. Deze werkwijze biedt vooralsnog weinig ruimte voor unieke sfeerverlichting die past bij de identiteit van het trekkingsgebied. In de gewenste situatie wil het trekkingsgebied continuïteit realiseren voor de levering van wintersfeerverlichting voor de komende jaren, waarbij de leverancier zoveel als mogelijk het kernteam kan ontzorgen. De plaatsing van de wintersfeerverlichting is flexibel, omdat het ook als doel heeft de bouwwerkzaamheden te maskeren. Binnen de scope van de aanbesteding vallen:
 Het leveren van wintersfeerverlichting middels een combinatie van:
o De huur van wintersfeerverlichting (flexibiliteit) in de vorm van overspanning, boomverlichting, verlichting aan lantaarnpalen en overige vanuit een ‘catalogus’-idee; en
o De koop van een eye catcher (vaste identiteit en herkenbaarheid);
 Het ontwerp (in overleg met stakeholders) van de eye catcher vanaf het tweede jaar van de overeenkomst;
 Het maken van een gedegen verlichtingsplan met aansluit- en schakelpunten;
 Het jaarlijks aanbrengen, verwijderen, opslaan, preventief en correctief onderhouden van de wintersfeerverlichting en het afwikkelen van klachten en storingen;
 Optioneel af te nemen: Inname en duurzaam verwerken van materialen bij het einde van de overeenkomst.
 Optioneel af te nemen: toevoegen van een aanpalende trekkingsgebieden, (waaronder ook 60B Rabobank/De Knoop en 13 Dichterswijk) onder gelijke voorwaarden.

Opdrachtgever is van plan een overeenkomst af te sluiten met één leverancier ten behoeve van deze opdracht. De duur van de overeenkomst is vier jaar en de ingangsdatum is september 2024. Na het einde van de initiële periode, kan de
overeenkomst eenmaal worden verlengd met twaalf maanden. Vervolgens kan de overeenkomst nogmaals worden verlengd met zestien maanden, tot uiterlijk februari 2031.

De omvang van de opdracht betreft maximaal €630.000,- gerekend over de gehele contractduur inclusief verlengingen (7 ‘ophangmomenten’). Deze kosten zijn beperkt tot Trekkingsgebied 60A. Potentieel worden aanpalende trekkingsgebieden onder gelijke voorwaarden toegevoegd, met een maximale uitbreiding van de omvang van de opdracht tot het dubbele van het huidige volume. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned woensdag 5 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338337

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 6 juni 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *