Winnaar aanbesteding stadskantoor Geleen al van tevoren in beeld bij college

Ook Sitard-Geleen heeft een nieuw stadskantoor nodig. Nou ja “nodig”. De huidige ruimtes zijn “deprimerend”, volgens een beleidsnotitie. Daarom willen ze verhuizen naar een klooster. In maart 2017 verscheen ineens een beleidsnotitie bij de raad waarin bleek dat dit allemaal erg urgent was en de raad werd gevraagd voor te stemmen. Nu is dat voorstel in opspraak omdat zonder aanbesteding het bleek te gaan om het helpen van bouwer en projectontwikkelaar Laudy, die met een duur kloosterpand in zijn maag zit.

De beleidsnotitie uit het raadsvoorstel uit 2017 spiegelt de noodzaak voor als volgt:het gebouw, dat eenmalig 30 miljoen moet kosten, als volgt:

 “De huidige huisvesting is gedateerd en weerspiegelt niet de hedendaagse,  gemeente die Sittard-Geleen wil zijn en die ook voor nieuwe, jonge medewerkersuitnodigend en aantrekkelijk is. Ook voor onze klanten van bv. Sociale Zaken zijn de huidige ontvangstruimtes eerder deprimerend dan stimulerend.”

en even verderop

De keuze voor de huisvesting van de bestuursfuncties is uiteindelijk gevallen op het pand Oude Markt 1, gelegen in het Kloosterkwartier. Hiervoor is, op aangeven van onze externe adviseur, door de eigenaar/bouwer een globaal plan ontwikkeld. Dit plan voldoet aan de programmatische vereisten, aan eisen van duurzaamheid en levert een optimale bijdrage aan de binnenstedelijke ontwikkeling van Sittard,

Al in 2017 suggereert bouwbedrijf Jongen dat dit voorstel om voor het einde van het huurcontract het depressieve gebouw  te verlaten voor een eenmalige €29,8 miljoen, vooral is ingegeven door de wens van Laudy Bouw, in een brief aan de raad. Volgens Jongen zou dit openbaar moeten worden aanbesteed en neigt het ernaar dat de renovatieopdracht onderhands bij Laudy terecht komt:

Volgens ons zal de verbouwing moeten worden aanbesteed volgens de Europese Richtlijnen en is het niet geoorloofd dat, zoals de berichtgeving in diverse media doet vermoeden, Laudy Bouw de verbouwing voor rekening neemt zonder openbare aanbesteding.

Volgens de gemeente nu heeft de raad zelf al gekozen voor het klooster. Dat laat inmiddels, in 2018 gemeentewoordvoerder Bart Prince weten tegenover Dagblad de Limburger. Daar kun je toch wel over twijfelen, nu het raadsvoorstel is volgehangen met moties waarin het college wordt gevraagd de herhuisvesting budgetneutraal uit te voeren. 30 miljoen, is dat budgetneutraal? Een motie om expliciet op zoek te gaan naar herhuisvestingslocaties, ingediend door SP, GroenLinks, DNA, Stadspartij en Fractie Renet, werd expliciet verworpen. De democratie wil nu eenmaal 30 miljoen uitgeven aan een glazen overkapping.

Of de democratie dat ook openbaar wil aanbesteden, daarover is gelukkig niet gestemd. Dat moet gewoon. We vonden dan ook een gunningsbericht van een Tender op TenderNed, gepubliceerd op 27 november 2017. Het gunningsbericht is tgv Exaedes Bouwrealisten B.V. uit Roermond. Mede-aannemers zijn Diederendirrix  architecten en Ynno, dat het advies voor Het  Nieuwe Werken heeft meegeleverd.

Bron: powerpoint in maart 2017 voorafgaand aan de aanbesteding door de winnende inschrijver opgesteld en meegeleverd met de raadsstukken.

Uit onderzoek van Aanbestedingsnieuws naar de raadsstukken en de tender blijkt het volgende: Exaedes was al eerder betrokken bij het project voorafgaand aan de aanbesteding, die heeft na melijk ook de in januari aan de raad gestuurde powerpoint geleverd, getiteld `Huisvesting bestuurlijke- en ambtelijke organisatie` Dat is 2 maanden voor de aanbesteding gepubliceerd is. Toch wel bijzonder -maar niet heus- dat Exaedes dan van de 9 inschrijvingen ook de winnende inschrijving blijkt te leveren.

En dan de aanbesteding zelf. Er zijn nog twee rectificaties geweest op 30 juni en 4 juli, precies op de sluitingsdatum die ook 4 juli 2017 was. Heel apart die aanbesteding, want erin wordt vermeldt dat de vorm van aanbesteding nog niet bekend is. Twee nota’s van inlichtingen zijn meegestuurd in deze aanbesteding. Op navraag van de inschrijvers blijkt dat de aanbesteding alleen is voor de voorbereiding van het project en dat er nog een aanbesteding volgt voor de realisatie van het project. Het blijkt ook, uit de NVI 1 dat de gemeente zélf de sloop van het horecastraatje verzorgt en dit in elk geval niet in de aanbesteding is meegenomen. In de NV1 blijkt de opleringsdatum ook door de gemeente al voorzien eind 2019 in plaats van eind 2018.

Zo blijkt de informatie uit de Tender op wel meer plekken wezenlijk te verschillen van de informatie aan de raad. Ook is het vreemd dat er in juni al een zeer gedetailleerd plan van eisen in de aanbesteding is meegestuurd, zonder dat dat via de raad heeft gelopen. Hier verloopt het proces al even zo als in Den Helder. Het resultaat van de aanbesteding blijkt achteraf van te voren al zeer waarschijnlijk bekend alleen de gemeenteraad wist nog van niks. Opnieuw blijkt dat raadsleden het beste TenderNed in de gaten houden om te weten wat er gebeurt in hun gemeente.

Zie ook:
https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=sittardgeleen&agendaid=IBABS-100013523

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/113309

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180131_00055170/pand-v-d-sittard-uiterst-geschikt-om-stadhuis-te-huisvesten

redactie Auteur

Geef een reactie