Wijziging Gids Proportionaliteit gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Wijziging Gids Proportionaliteit gepubliceerd

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de nieuwe Gids proportionaliteit gepubliceerd. De wijziging beperkt de buitensporige toepassing van rechtsverwerkingsclausules en bevordert een goede klachtafhandeling. De wijziging treedt op 1 januari 2022 in werking.

Het ministerie van EZK treft verschillende maatregelen om de rechtsbescherming bij aanbesteden voor ondernemers te verbeteren. Een van de maatregelen is een aanpassing van de Gids proportionaliteit. Met de wijzigingen is volgens de geleide tekst in de Gids alleen hoofdstuk 4 van de Gids veranderd, en ook met voetnoten. Dat gaat over de Aanbestedingsfase, de standstill-periode en de klachtenafhandeling en proportionaliteit van de klachtenafhandeling.

Goed nieuws. De stoplichten-afbeeldingen zitten in hoofdstuk 3, we zijn niet meer met een lineaal nagegaan of die vage oranje gebiedjes nog hetzelfde zijn en hebben hieronder de nieuwe maar geplakt. Het ziet er redelijk hetzelfde uit.

En er is nog meer goed nieuws. Blijkens het nieuwe tekstje in 4.4. ziet de proactieve houding van de inschrijver alleen toe op het indienen van de klacht ná de inschrijving. Niet op de periode ervoor. “Het kenbaar maken van een bezwaar moet niet worden verward met het stellen van een vraag in het kader van de Nota van Inlichtingen”. 

 

De nieuwe Gids Proportionaliteit is gepubliceerd in ‘de Staatscourant, en is de derde herziening van de Gids Proportionaliteit

Staatscourant 2021, 41481 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *