Werkzaamheden riool Ekenrooi naderhand sterk opgeschroefd – Aanbestedingsnieuws

Werkzaamheden riool Ekenrooi naderhand sterk opgeschroefd

In de gemeente Waalre is een aanbesteding in het voormalige gehucht Ekenrooi, aanzienlijk opgeplust. Dat blijkt uit een raadsbrief van de wethouder, Alexander van Holstein. Volgens de wethouder lopen de kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Arembergstraat op naar € 665.000 tot € 690.000,=.

Inmiddels heeft de gemeente Waalre bestek aangepast en is dit nieuwe bestek aanbesteed. Naast de drie bedrijven uit de eerste aanbesteding zijn drie nieuwe uitgenodigd. De laagste inschrijver bij deze aanbesteding was Den Ouden Aannemingsmaatschappij uit Schijndel. De inschrijving bedroeg € 415.000,=. Den Ouden won met dat bedrag de aanbesteding.

Werkzaamheden voortvloeiend uit een aanbesteding zijn opgeschroefd door de aannemer in verband met mogelijke bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de ondergrond. Dat klinkt wel een beetje grondig. Ekenrooi was een gehucht van niks aan de rand van een bos en klein dorpje. Al ligt Philips natuurlijk 10 kilometer ver en was het ook de bevrijdingsroute met D-Day. Toevallig of niet heeft Den Ouden net deze maand voor een project in Arnhem een contract afgesloten met Bodac Explosieven opsporingsbedrijf, waar de locatie van de Melkfabriek ook bommenvrij moet worden gemaakt. Verder gaat Den Ouden aan de slag met asbest, omdat de zandweggetjes ter plaatse “mogelijk zijn opgehoogd met puinfundering” en verder is er ook nog grondwateroverlast.

Van Holstein:

Tijdens de voorbereidingen is gebleken dat er grote belangstelling is vanuit de bewoners voor het leggen van een drainageleiding op eigen terrein. Deze leidingen moeten de bewoners zelf (laten) aanleggen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de bewoners. Deze privéleidingen worden aangesloten op de leiding in openbaar gebied. Hiervoor worden zgn. uitleggers aangelegd’ Deze uitleggers lopen vanaf de hoofdleiding tot aan de perceelsgrens. Dit zorgt voor extra kosten. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de hoeveelheid en locatie van de aansluitingen. Deze worden op dit moment, inclusief de extra ontwerp- en voorbereidingskosten, geraamd op € 175.000;

Dat is dan nog niet alles want er komen ook nog kosten bij voor het langer huren van een bouwkeet; maar ook extra uren van de
uitvoerder en de toezichthouder, extra kosten voor wegafzettingen. De extra kosten worden geraamd op € 55.000. Deze kosten zijn voor een deel afhankelijk van bijvoorbeeld het weer en de grondwaterstand.

De aannemer begint na de bouwvak met (uiteindelijk) twee teams om de drainageleiding aan te leggen. De bewoners van het gebied zijn hierover tijdens een inloopmiddag en -avond op 12 juni jl. geïnformeerd. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt getracht zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Dit wordt onder meer bereikt door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. Naar
verwachting zijn de werkzaamheden eind oktober afgerond.

We zochten op Waalre en Bizob en vonden geen relevante aanbesteding. De enige aanbesteding die Aanbestedingsnieuws hierover op Tenderned terugvond was aanvankelijk geraamd op €196.600 voor de vervanging van de riolering in drie straten waaronder de Arembergstraat, ter plaatse gegund aan Heijmans. Daar reageerden maar liefst 14 aannemers op. Ze zijn er dus wel? Ruim verdriedubbelde kosten ten opzichte van de raming… ?
We keken ook nog even op Negometrix en daar zagen we ook niks. September 2017 berichtte het Eindhovens Dagblad nog dat Waalre geen aannemer kon vinden die de werkzaamheden op zich wilde nemen:
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/8703

Riolering dus. Hmm interessant. Want onder het kopje financiering meldt de wethouder dat dit allemaal gefinancierd wordt vanuit de voor de riolering bestemde reserves. Riolering in 3 straten en de rest van het dorp legt maar een beerput aan als er nog iets van een nieuw riool nodig is. Dat is heel trendy, retro jaren ’30 landhuizen stijl …

Financiering
Na afronding van de werkzaamheden zal een totaal overzicht worden gemaakt. Dan zal ook een definitieve dekking voor de overschrijding van het krediet worden aangegeven. Vooralsnog gaan wij uit van de voorziening vervanging riolering.

Zie ook:
De brief van de wethouder dd. 23 augustus 2018
https://www.ed.nl/waalre/vochtprobleem-kost-waalre-tonnen-extra~abe1a7f9/

https://www.ed.nl/waalre/zw14-bezorgd-over-project-aan-arembergstraat~ac98416e/

https://www.waalre.nl/data/downloadables/8/9/1/presentatie-drainage-arembergstraat.pdf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *