werkzaamheden nieuwbouw Griftland college Soest (twee aanbestedingen) – Aanbestedingsnieuws

werkzaamheden nieuwbouw Griftland college Soest (twee aanbestedingen)

Impressie: © Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Baarn/Soest

Het Griftland College is een christelijke school voor mavo (vmbo-tl), havo en vwo in Soest. Het Griftland College is van plan nieuwbouw te realiseren binnen de gemeente Soest. Het huidige gebouw is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige
eisen en onderwijsvisie. Het doel is om in 2026 een nieuw gebouw met een BVO van ca. 12.000 m2 te realiseren. De aanbesteder, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Baarn/Soest, heeft voor deze nieuwbouw twee aanbestedingen uitgeschreven. Een voor het bouwkundige werkzaamheden en een voor de installatietechnische werkzaamheden. De links naar beiden vind u weer onderaan dit artikel dat geschreven is aan de hand van de bouwkundige aanbesteding.

Het bouwkundige werk behelst in hoofdlijnen:
– sloopwerk
– nieuwbouwen van ca. 45 leslokalen incl. diverse nevenruimten
– nieuwbouwen één sporthal en één gymlokaal
– nieuwbouwen theateraula
– coördineren van de installatietechnische aannemer

De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst af te sluiten met één professionele en betrouwbare gegadigde ten behoeve van de uitwerking van de technische omschrijving via een Engineer & Construct opdracht en de realisatie van het werk. In de inschrijvingsfase wordt een DO+ geleverd dat de basis vormt voor de uit te voeren werkzaamheden.
De architect wordt na gunning toegevoegd aan het ontwerpteam van de E & C aannemer. De architect verzorgt tijdens de engineeringswerkzaamheden van de aannemer, voor een vooraf vastgesteld bedrag, de bouwkundige uitwerking en de
esthetische begeleiding van het project. In de inschrijvingsleidraad zal e.e.a. nader omschreven worden.
De aanbesteder volgt met beide aanbestedingen de niet-openbare procedure. Deze bestaat uit twee fasen:
1. Een aanmeldingsfase, en;
2. Een inschrijvingsfase.

Het werk in de installatietechnische aanbesteding omvat in hoofdlijnen:

– Het aanbrengen elektrotechnische installaties
– Het aanbrengen van water, sanitair- en verwarmingsinstallaties
– Het aanbrengen van klimaatbeheersing installaties
– Het aanbrengen van geluid- en communicatie-installaties
– Het aanbrengen van installaties voor energieopwekking

Bron: Tenderned woensdag 30 augustus 2023  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/308304 (Bouwkundig) en https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/308303 (installaties)

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 31 augustus 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *