Werkplekapparatuur gemeente ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Werkplekapparatuur gemeente ‘s-Hertogenbosch

Illustratie: pixabay.com

De gemeente ’s-Hertogenbosch wenst een nieuwe raamovereenkomst af te sluiten met één leverancier. Het doel van deze aanbesteding volgens de openbare procedure is het selecteren van één leverancier waarmee een raamovereenkomst wordt gesloten voor een periode van drie jaar met een mogelijke verlenging van eenmaal een jaar. Vanuit een periodiek geactualiseerde en afgestemde product catalogus moet een keuze uit meerdere A-merken werkplekapparatuur geboden worden tegen een scherpe prijs.
De scope van de aanbesteding bestaat uit de volgende onderdelen:
● Leveringen:
○ PC’s;
○ Laptops;
○ Smartphones;
○ Tablets;
○ Overige werkplekapparatuur, randapparatuur en accessoires.
● Diensten:
○ Diverse logistieke diensten.
Het operationele werkplekbeheer (zoals plaatsen, wijzigen of ontmantelen van werkplekken) en de ondersteuning van gebruikers behoren dus niet tot de scope van deze aanbesteding. Het is dus van belang dat Inschrijver apparatuur van meerdere fabrikanten (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend Apple, Dell, Eizo, Epson, Hewlett Packard, Logitech en Samsung) kan leveren. Daarnaast moet Inschrijver een scala aan de levering gerelateerde diensten kunnen leveren.

Gemeente ’s-Hertogenbosch hanteert als gunningscriterium het criterium ‘economisch meest voordelige Inschrijving’. Indien de inschrijving eerder niet terzijde is gelegd en aan alle eisen met het karakter van een minimumeis wordt voldaan, wordt de inschrijving beoordeeld op basis van gunnen op waarde.

Bron: Tenderned maandag 8 juli 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342462

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 9 juli 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *