Webomgeving Woerden – Aanbestedingsnieuws

Webomgeving Woerden

Laatst geupdate op mei 31, 2021 door redactie

De gemeente Woerden is voornemens haar huidige frontoffice-omgeving te vervangen. Deze omgeving bevat vooral de functies informatie delen en dienstverlening. Het aanbod bestaat uit een aantal websites, productinformatie, formulieren en persoonlijke internetpagina. Het doel van deze aanbesteding is te kunnen beschikken over een nieuwe, toegankelijke frontofficeomgeving. Ook alle diensten of onderliggende programmatuur die nodig zijn voor de realisatie, onderhoud en beheer maken hier deel van uit. De opdracht bestaat uit een drietal percelen waarbij inschrijvers op perceel A en B inschrijven, maar de ook de mogelijkheid hebben op perceel C in te schrijven.

Perceel A
Een systeem om een website te kunnen realiseren en (redactioneel / functioneel) te kunnen onderhouden. Dit ter vervanging van het huidige (Drupal) systeem. Realisatie van verschillende websites (vormgeving, design, functionaliteiten):
1. Woerden.nl en oudewater.nl
2. Woerdenwijzer.nl (optioneel)
Perceel B
De realisatie van een sociaal intranet gebruikmakend van het systeem uit perceel A.
Perceel C
Een “persoonlijk” domein dat ontwikkelt dient te worden waar een gebruiker dossiers en lopende indicaties digitaal kan inzien en contacten onderhoud met de behandelende casemanager. Ook het delen van documenten en het inplannen van een afspraak met de gemeente is onderdeel van deze ambitie. Vanuit de persoonlijke omgeving worden processen in de ackofficeapplicatie(s) opgestart zodat aanvragen snel en efficiënt kunnen worden afgehandeld. 

De wens van de gemeente is dat alles indien mogelijk op één platform kan draaien. Om dit te realiseren wordt er gezocht naar één of maximaal twee leveranciers. Perceel A en B dienen in elk geval dezelfde leverancier te zijn. Perceel C wordt apart beoordeeld. Er mag met een integratiepartner gewerkt worden voor UX/UI. De hoofdleverancier is eindverantwoordelijk en contactpersoon voor de gemeente. Met de geselecteerde opdrachtnemer(s) zal een overeenkomst voor de duur van drie jaar worden afgesloten. Het betreft de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024. Na het verstrijken van deze looptijd kan de (raam)overeenkomst door de opdrachtgever optioneel met drie maal  één jaar, worden verlengd. Voor het aanbesteden van deze opdracht heeft de gemeente Woerden gekozen voor een Europese- openbare aanbesteding. Het is de bedoeling om te gaan gunnen op basis van die de economisch meest voordelige inschrijving op basis van beste prijs / kwaliteit. Alle inschrijvers die na beoordeling van de offerte kans hebben op gunning worden verzocht een presentatie te geven, waarin een toelichting op de inschrijving wordt gegeven. Het tijdstip en de plaats van de presentatie wordt later medegedeeld. 

Bron: Tenderned 27 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228594

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *