Wageningen gunt bouw circulaire sporthal onderhands – Aanbestedingsnieuws

Wageningen gunt bouw circulaire sporthal onderhands

 Het college van Wageningen heeft op 11 juli de voorlopige gunning verstrekt aan de aannemer.  Op 19 april 2014 werd de gunning van de aanbesteding voor de sporthal nog ingetrokken.  Wageningen wilde bij de aanbesteding, die dateert uit 2016, een sportgebouw realiseren “op topsport niveau, dat bijdraagt aan de circulaire economie en een voorbeeld is voor wat al mogelijk is binnen een conventioneel budget”. De opdracht moet 1 september beginnen en heeft een geraamde waarde van 4 miljoen.
Daarvoor moesten de aannemers een inschrijving opstellen die volledig voldeed aan de circulaire eisen, opgesteld door adviesbureau Rendement. De resultaten en de PRP® definitie* van circulaire economie moesten zo dicht mogelijk benaderd worden. PRP staat voor Pre Returnable Procurement en de definitie zou te vinden moeten zijn op de website van bureau Rendemint. Dat is ook weer heel circulair. Zo zijn er naast youtubefilmpjes aanvullende PRP®-definities van recycling en downcycling.

Bron: Wageningen
In een lange circulaire wensenlijst is in de tender vastgelegd dat materialen als PVC, verchroomde afwerklagen, halogeen en formaldehyde niet mogen worden gebruikt. Het zijn eisen die bekend kunnen voorkomen van het in 2008 afgeschafte Bouwstoffenbesluit.
Begin februari hebben twee aannemers prijzen ingeleverd op die circulaire aanbesteding. Die prijzen waren volgens de Korfbalvereniging veel hoger dan het budget wat de Gemeente twee jaar geleden heeft vastgesteld. Inmiddels is er nog 1 aannemer die verder wil om het gebouw te verwezenlijken en is de nieuwe prijs bekend. Samen met een post onvoorzien betekent het dat er nog steeds €750.000 tekort is.
Volgens het college van Wageningen komt dat door
De hogere kosten worden met name veroorzaakt door een stijging van de bouwkostenindex (5%), de aanbestedingsindex
(15%) en krapte op de arbeidsmarkt. Op basis van de huidige inschatting bedragen de extra incidentele kosten € 825.000 exclusief btw (€ 894.300 inclusief btw).
.
Daarop heeft de gemeenteraad op 7 juli akkoord gegeven voor een aanvullend budget. Blijkens de Kadernota worden er van 2017 tot 2021 ieder jaar €70.000 gereserveerd. De aanbesteding is daarop stopgezet en 11 juli onderhands gegund. Aan wie de aanbesteding nu gegund is, daarover is de gemeente nogal stil in het persbericht. De opdracht is volgens Steunpunt Architectuuropdrachten hierna onderhands gegund aan Rotsbouw met als onderaannemers Breman Installatiegroep en Lichtstad Architecten. Dat heeft de redactie van Aanbestedingsnieuws niet bevestigd kunnen krijgen.
De vraag is ook wat er nu overblijft van al de circulaire eisen aan de sporthal. In antwoord op de ChristenUnie-vragen zegt B en W dat dit jaar nog wordt gestart met het verduurzamen van de gymzaal (red AN: dat is de sporthal) Marijkeweg.
Wethouder Han ter Maat: “We starten meteen na de zomer met de bouw zodat de hal in de zomer van 2018 wordt opgeleverd. Hierdoor kan KV Wageningen bij ingang van het nieuwe seizoen 2018/2019 in de nieuwe hal de zaalcompetitie spelen, maar ook het basisonderwijs kan in de sporthal sporten met ingang van dat leerjaar.”
Bron: TenderNed/ Wageningen, 9 juli 2017.
Zie onder meer:
en de aankondiging op TenderNed.
Zie ook:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *