Waardetransport en geldverwerking gemeente Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Waardetransport en geldverwerking gemeente Rotterdam

De opdracht in deze openbare aanbestedingsprocedure heeft samengevat, betrekking op de volledige dienstverlening van waardetransport, geldgaring parkeerautomaten en verwerking van de vergaarde en getransporteerde gelden binnen de gemeente Rotterdam. De gemeente is onderverdeeld in zeven verschillende clusters. De clusters Dienstverlening (DV), Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), Werk & Inkomen (W&I) en Stadsbeheer (SB) genereren contante financiële middelen bij het uitvoeren van hun activiteiten. et gaat hierbij onder andere om de contante betaling bij betaalzuilen in de Rotterdamse stadswinkels, medische activiteiten bij de GGD Rijnmond, Recreatieoord Hoek van Holland en betaalautomaten in de parkeergarages die in beheer zijn van de gemeente. Ook hebben alle
locaties wisselgeld nodig om de betaalautomaten te vullen. De gemeente is voornemens om voor deze opdracht een overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer voor waardetransport, geldgaring in stadslocaties en parkeerautomaten en
verwerking van de vergaarde en getransporteerde gelden, in opdracht van de verschillende clusters.

Tot de scope van de opdracht behoort de volledige dienstverlening van waardetransport, geldgaring in stadslocaties en parkeerautomaten en verwerking van de vergaarde en getransporteerde gelden. De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit:
– het ophalen en transporteren (waardetransport) van (parkeer-)gelden op basis van Vast Transport;
– het, op verzoek van de gemeente, uitvoeren van Variabel Transport;
– het tellen van opbrengsten;
– het afstorten van de opbrengsten op de rekening van de gemeente;
– het leveren van wisselgeld en verpakkingen;
– het ledigen, en indien van toepassing, vullen van betaalautomaten in parkeergarages;
– het, op verzoek van de gemeente, ledigen en/of vullen van betaalautomaten;
– het vervangen van cassettes bij het legen van betaalautomaten;
– het rapporteren van relevante gegevens en uitgevoerde werkzaamheden.
Deze uit te voeren werkzaamheden worden binnen de scope van de opdracht uitgevoerd op verschillende stads- en parkeerlocaties. Het gaat hierbij om 16 stadslocaties en 20 parkeerlocaties. Het betreft hier publieke ruimtes. De werkzaamheden vinden plaats tijdens kantooruren tussen 8:30 uur en 16:30 uur.

De gemeente is continu in beweging. Het is daarom mogelijk dat gedurende de looptijd van de overeenkomst locaties binnen de scope van de opdracht inkrimpen en/of worden uitgebreid. Ook is het afstoten of toevoegen van locaties mogelijk.
De gemeente is te allen tijde gerechtigd locaties binnen de gemeente aan de overeenkomst toe te voegen dan wel te laten vervallen. Indien nieuwe locaties worden toegevoegd, dan gelden de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in de overeenkomst. Naar verwachting wordt de stadslocatie Camping Verblijfsrecreatie Hoek van Holland in de toekomst afgestoten door de gemeente. Aan de andere kant wordt door uitbreiding van activiteiten het aantal kringloopwinkels Rataplan naar verwachting uitgebreid met twee locaties. U kunt als inschrijver aan deze prognose geen rechten ontlenen.
De waarde van de opdracht bedraagt naar schatting ca. €100.000,- per jaar. Dit is gebaseerd op historische cijfers en een spendanalyse over de afgelopen jaren. Echter, deze cijfers zijn deels berekend over een periode voor en tijdens de Coronacrisis. Dit kan betekenen dat
omvang van de opdracht lager of hoger kan zijn of een vertekend beeld kan geven dan als beschreven.

Er zal een overeenkomst worden gesloten met één ondernemer. De initiële duur van de overeenkomst is twee jaar, waarna de overeenkomst door de gemeente maximaal twee maal verlengd kan worden voor de duur van één  jaar. De begindatum van de overeenkomst ligt naar verwachting op 15 november 2021. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De inschrijvingen worden beoordeeld op basis van het gunningscriterium
‘Beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned woensdag 25 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236487

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *