VTH applicatie gemeente Terneuzen – Aanbestedingsnieuws

VTH applicatie gemeente Terneuzen

Software
Ict software

De gemeente Terneuzen telt ruim 55.000 inwoners. De gemeente is in zijn huidige vorm in 2003 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen. De gemeente Terneuzen bestaat uit veertien kernen, namelijk; Axel, Biervliet, Hoek, Koewacht,
Overslag, Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, Spui, Terneuzen, Westdorpe, Zaamslag, Zandstraat en Zuiddorpe. Voor het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-proces) maakt de gemeente Terneuzen momenteel gebruik van de applicatie Rx.Mission van Roxit. Dit is een
upgrade van SquitXO dat in het verleden is aangeschaft. In verband met het eindigen van de looptijd van het huidige contract wenst de gemeente
Terneuzen de VTH applicatie opnieuw aan te besteden. De opdracht in deze aanbesteding van de gemeente Terneuzen betreft in hoofdlijnen: de levering, implementatie, doorontwikkeling en (technisch) beheer van een VTH applicatie op basis van SaaS. De scope van de opdracht bestaat uit:
• Het werkend ter beschikking stellen van een totaaloplossing (SaaS-oplossing) inclusief een mobiele toezicht functionaliteit;
• De implementatie van de aangeboden SaaS-oplossing waaronder valt:
o Inrichting en configuratie op basis van gevraagde standaardprocessen en bijgevoegde functionals en non-functionals;
o Het realiseren van de benodigde koppelingen om de oplossing naadloos aan te sluiten op het applicatielandschap van de Aanbestedende Dienst;
o (Data) Migratie- en conversiediensten;
o Opleiding, training en scholing gerelateerd aan het gebruik van de aangeboden SaaS-oplossing;
• Het technische beheer en onderhoud van de aangeboden SaaS-oplossing;
• Het bieden van gebruikersondersteuning en support.

Het totaal aantal huidige gebruikers bedraagt 91.
Met betrekking tot de omvang kunnen wij nog enkele kerncijfers aangeven:
• 569 aanvragen per jaar
• 635 meldingen per jaar
• Totaal 2600 zaken per jaar

De gemeente gunt de opdracht voor onbepaalde tijd.  De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 december 2024, waarna een implementatieperiode volgt, indien de implementatieperiode succesvol is afgerond gaat de beheersfase in op uiterlijk 1 januari 2026 of zoveel eerder als mogelijk.
De gemeente garandeert een looptijd van vijf jaar, na afloop van deze periode van vijf jaar bestaat er voor de gemeente Terneuzen gedurende
een periode van twee jaar een eenzijdig recht de overeenkomst door opzegging te beëindigen.  Na afloop van deze twee jaar bestaat er voor beide partijen het recht de overeenkomst door opzegging te beëindigen. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. De Europese openbare procedure houdt in dat de kwalificatie en gunning in één fase plaatsvindt, zij het dat er binnen deze procedure wel sprake is van verschillende verrichtingen (o.a. toetsen op het niet van toepassing zijn van Uitsluitingsgronden, het voldoen aan de Geschiktheidseisen en Minimumeisen en het beoordelen van de Inschrijvingen).

Bron: Tenderned dinsdag 9 juli 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342506

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 10 juli 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *