VR Zeeland wil ademluchtduik- en communicatieapparatuur met OLV-systeem – Aanbestedingsnieuws

VR Zeeland wil ademluchtduik- en communicatieapparatuur met OLV-systeem

Foto: VRZ

De veiligheidsregio Zeeland heeft een aanbesteding geplaatst voor levering van ademluchtduik- en communicatieapparatuur met OLV-systeem.  ( oppervlakte lucht voorziening) De omvang van de opdracht is:

  • 32 Ademluchtduiktoestellen met stabjacket (inclusief octopussen)
  • 32 Ademluchtcilinders duiktoestel (cilinderpakket)
  • 40 Ademluchtcilinders wal-zijde t.b.v. OLV-systeem
  • 80 Volgelaatsduikmaskers
  • 40 Communicatie duiker
  • 14 Communicatieset wal
  • 12 Umbilical (comminicatie/luchtlijn)
  • 12 Signaallijn, drijvend

De opdracht voor het leveren van bovengenoemd apparatuur zal worden verleend voor een duur van 5 jaar, waarna de opdracht kan worden verlengd met maximaal 5 jaar. De maximale duur van de gehele opdracht bedraagt dus 10 jaar. De opbouw van de overeenkomst bestaat uit een initiële opdracht tot leveren van alle materialen en middelen zoals hierboven beschreven. Daarna zullen incidentele aankopen conform de overeenkomst plaatsvinden op basis van behoefte.

De reden voor het plaatsen van de aanbesteding is dat de ademluchtduikapparatuur van VRZ( Veiligheidsregio Zeeland)  aan vervanging toe is. VRZ heeft het plan opgezet om in 2020 over te gaan naar een SCUBA-duiksysteem met de mogelijkheid voor oppervlakte lucht voorziening (OLV) voor de Zeeuwse duikteams.
De beheerstichting SWOD heeft in 2018 de vastgestelde duikschema’s gemoderniseerd. Hierdoor werd ook SSE duiken voor de brandweer mogelijk. Voor de brandweer betekent dit de scope  Duikarbeid B1 – tot 15 meter diepte met luchtvoorziening vanaf de oppervlakte.

Veranderende EU-wetgeving eist dat certificatie valt onder de Raad van Accreditatie (RvA) en volledig moet voldoen aan de ISO Norm 17024 voor persoonscertificatie. De huidige schema’s voldoen hier niet aan. Na feedback van TNO en de RvA, overleg met de achterban en met toestemming van Centraal College van Deskundigen SWOD is besloten nieuwe schema’s te ontwikkelen. De nieuwe schema’s zijn op basis van risico’s opgesteld, denk hierbij aan diepte, soort werk, decompressie etc.

Dit betekent dat binnen de huidige accreditatie het brandweerduiken binnen de VRZ gaat vallen onder de scope A15. Hierdoor kan de het brandweerduiken de huidige SCUBA-duikuitrustingen aanvullen met een oppervlakte luchtvoorziening. De verwachting is dat in het eerste kwartaal 2020 dit nieuwe certificatiestelsel wordt vastgesteld.

De aard van de opdracht betreft dus een het oppervlakte luchtsysteem bestaande uit een duiktoestel (SCUBA) inclusief stabjacket, het volgelaatsduikmasker, ademluchtcilinders, luchtslangen, seinlijnen tijdens de repressieve taak, respectievelijk de voorbereiding daarop (opleiding en oefening). Om de paraatheid van de duikteams te garanderen moet de levering inclusief opleidingsperiode plaats vinden in het eerste kwartaal van 2020, doch uiterlijk tweede kwartaal 2020 zijn afgerond.

Bron± Tenderned 12 december 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/182808

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *