Voorzieningenrechter Breda erkent belang geheimhouding aanbestedingsstukken – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Voorzieningenrechter Breda erkent belang geheimhouding aanbestedingsstukken

Bergen op Zoom had een aanbesteding georganiseerd voor het renoveren van parkeergarage de Parade in Bergen op Zoom. Als beste uit de gunning kwam Tebecon. De verliezende concurrent Betonrestore is daarop naar de rechter gestapt. Die uitspraak is 16 februari gepubliceerd. Betonrestore geeft daarbij aan dat het onbegrijpelijk is hoe de partijen tot de berekening zijn gekomen, die ten grondslag ligt aan de gunningsbeslissing. De gemeente volgt zijn eigen beoordelingssystematiek niet en het is niet te herleiden op welke wijze de beoordeling van de inschrijvingen en puntentoekenning heeft plaatsgevonden.

De rechter verwerpt alle verweren van Betonrestore. De uitspraak is vooral interessant vanwege wat er gezegd wordt over de geheimhouding van stukken. De door Betonrestore overlegde producties op basis waarvan het beoordeelt dat zijn inschrijving niet terzijde mag worden gelegd, bevat concurrentiegevoelige informatie. Die informatie is naar zijn aard vertrouwelijk.

Pixabay, https://pixabay.com/nl/users/peterbwiberg-708523/

De voorzieningenrechter heeft het verzoek van Betonrestore om de stukken geheim te houden toegestaan.

Andere kortgedingrechters geven de vertrouwelijke informatie onder omstandigheden wel door aan de gevoegde partij, opdat die zich kunnen verweren. Zo oordeelde de kort gedingrechter van Den Bosch nog geheel tegengesteld aan deze uitspraak, in een geschil over afvalverwerking. Volgens de Bossche rechter viel de geheimhouding van stukken onder de “eigen verantwoordelijkheid” van procespartijen. Dat “berust op een eigen keuze om op die wijze haar vordering toe te lichten”, zo heette dat in deze eerdere zaak. ECLI:NL:RBOBR:2016:6603 .

De rechter uit Breda overweegt daarentegen dat het beginsel van bescherming van vertrouwelijke gegevens en van zakengeheimen moet zo worden toegepast dat het zich verdraagt met de vereisten van een effectieve rechtsbescherming en met de eerbiediging van het recht van verweer van procespartijen :

Uit producties 5, 7, 10 en 12 van Betonrestore kan worden opgemaakt op welke wijze Betonrestore voornemens is gestalte te geven aan de uitvoering van de onderhavige aanbestede opdracht. De inhoud van de stukken is concurrentiegevoelig en naar zijn aard vertrouwelijk. Het is daarom dat de voorzieningenrechter ter zitting het verzoek tot geheimhouding van deze stukken heeft toegestaan en Betonrestore heeft medegedeeld dat het aan haar is haar stellingen deugdelijk te motiveren, zodat in dat geval Tebecon in staat wordt gesteld zich daartegen behoorlijk te verweren.

Bron: Rb. Zeeland/West-Brabant, 16 februari 2017, C/02/324969 / KG ZA 16-851, ECLI:NL:RBZWB:2017:846

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *