Voorselectie realisatiepartner project Beverwijk – Aanbestedingsnieuws

Voorselectie realisatiepartner project Beverwijk

Foto: Woonopmaat

Samen met de Gemeente Beverwijk werkt Woonopmaat aan de projectlocatie ”Kingsford Smithstraat”. Waar eerst een schoolgebouw heeft gestaan, willen Woonopmaat 40 duurzame eengezinswoningen realiseren. Naast het bouwen van de eengezinswoningen maakt ook het openbaar gebied op de projectlocatie en het vervangen van het riool en herinrichten van de Kingsform Smithstraat onderdeel uit van de opgave. Woonopmaat wil ontzorgd worden. Daarom is men op zoek naar een deskundige en betrouwbare projectpartner om dit project op basis van Design & Build te ontwikkelen.

Deze inkoopprocedure wordt uitgevoerd door Woonopmaat. Woonopmaat is géén aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012 en is derhalve niet gebonden aan de Europese en nationale aanbestedingsregels. Woonopmaat is van mening dat zij geen aanbestedende dienst is in de zin van Richtlijn 2014/24/EU en art. 1.1 Aanbestedingswet (Aw) omdat zij niet kwalificeert als publiekrechtelijke instelling, nu het beheer van woningcorporaties niet is onderworpen aan toezicht van de staat. Daarmee is Woonopmaat niet aanbestedingsplichtig. Zij sluit daarmee aan op het standpunt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de branchevereniging Aedes.

Hoewel Woonopmaat geen aanbestedende dienst is, streeft zij wel een transparante en zorgvuldige inkoopprocedure na, waarin voor de geselecteerde partijen vergelijkbare kansen bestaan. De publicatie van deze uitvraag is daarmee vrijwillig. Aan het feit dat deze gepubliceerd is via Tenderned kunnen geen verdere rechten ontleend worden.

De locatie Kingsford Smithstraat betreft een herontwikkelingslocatie van de gemeente van voormalige maatschappelijke gebouwen. Met de gemeente Beverwijk is overeengekomen, dat WOONopMAAT een herontwikkeling initiëert met grondgebonden woningen. De huisvestingsopgave van WOONopMAAT beoogt sociale huurwoningen in de vorm van rijen eengezinswoningen van twee lagen met een kap gebaseerd op een beukmaat van 5,10 m. De woningen cluster heeft bij voorkeur een eigen kwaliteit en identiteit.

Voor een woning geldt algemeen:
• 3 slaapkamers
• GO per woning 110 m2
• Beukbreedte 5,10m
• Minimale diepte woning netto 9,30 m1
• Toegangsdeuren beschut tegen regen
• Bergingen bereikbaar vanuit openbaar gebied

Technische voorwaarden:
• Gevels van metselwerk
• Keramisch ge-engobeerde dakpannen

Bron: Tenderned 23 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/175942

Foto: Woonopmaat/google

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *