VNG zoekt meedenkers duurzame verlichting – Aanbestedingsnieuws

VNG zoekt meedenkers duurzame verlichting

De VNG investeert in het ontwikkelen van een tool waarmee gemeenten voor het gehele areaal de kosteneffectiviteit van openbare verlichtingsvarianten inzichtelijk kunnen maken. Wat zijn de effecten op CO2-besparing en bij welke variant weegt de milieuwinst op tegen de meerkosten? De VNG richt zich in eerste instantie op de openbare ruimte en dan in het bijzonder op verLEDding van openbare buitenverlichting zoals lantaarnpalen.

Foto: ZAZ

Wat is het meest optimale LED-scenario uit het oogpunt van gemeentelijke en maatschappelijke kosten, waarbij ook de CO2-uitstoot over de hele keten is meegewogen als beslissingscriterium? In een later stadium kan de tool worden uitgebouwd naar andere gemeentelijke projecten in de openbare ruimte waar veel duurzaamheidswinst geboekt kan worden, zoals de aanleg van riolering.

Daarom is de VNG op zoek naar inkopers en duurzaamheidsmanagers bij gemeenten die mee willen denken over de ontwikkeling van een verduurzamingstool voor buitenverlichting, zodat CO2-reductie meegewogen kan worden bij de inkoop van openbare verlichting.

Ook is er een VNG-kennisnetwerk waarin experts over de openbare ruimte, informatiemanagement en beheer hun ervaringen, lessen en goede voorbeelden uitwisselen over digitalisering van buitenverlichting. In de enquête kunt u zich hiervoor aanmelden, of stuur een mail naar digitaliseringbuitenruimte@vng.nl voor meer informatie.

Zie ook:

https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *