VNG register tegen frauduleuze zorgaanbieders bij aanbestedingen – Aanbestedingsnieuws

VNG register tegen frauduleuze zorgaanbieders bij aanbestedingen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de rechtmatige uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Steeds meer gemeenten krijgen te maken met signalen over onregelmatigheden, misbruik en fraude. In Binnenlands Bestuur wordt gewag gemaakt van malafide WMO-zorg aanbieders die landelijk opereren en net zo lang vissen tot ze beet hebben.

Daarom wordt er gewerkt aan een waarschuwingsregister, dat is opgesteld samen met zorgverzekeraars. Ook is er een fraude-team opgericht: het OTF. De ondersteuning van het OTF richt zich met name op complexe gevallen waar de gemeente zelf (nog) geen raad mee weet.

  • Het OTF biedt gemeenten gedurende maximaal 3 werkdagen hulp bij de afhandeling van hun fraudesignalen.
  • De fraude experts van het OTF adviseren gemeenten hoe zij hun casus het beste kunnen behandelen en een onderzoek kunnen uitvoeren
  • Het OTF neemt niet het onderzoek zelf op zich, maar geeft gemeenten wel de benodigde handvatten en adviezen om een dergelijk onderzoek uit te voeren.
  • Het doel is dat de gemeenten hiertoe op termijn zelf in staat zijn.

Ervaren medewerkers vanuit de zorgketen als de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) zijn aangesloten bij het OTF. Zij werken daarbij nauw samen met regioadviseurs van het Kenniscentrum naleving en handhaving van de VNG.

En wat doet u als er toch een fraudemelding binnenkomt? DE VNG geeft antwoord op deze en meer vragen tijdens de vier regiobijeenkomsten ‘Voorkomen & oppakken fouten en fraude Wmo/Jeugdwet’.

De regiobijeenkomsten zijn een initiatief van het VNG KCHN Programma Fraudepreventie en Handhaving Wmo 2015/Jeugdwet.

De bijeenkomsten zijn op:

  • donderdag 22 juni bij de VNG in Den Haag
  • dinsdag 27 juni bij het Oude Stadhuis in Breda
  • donderdag 29 juni bij de Observant in Amersfoort
  • dinsdag 4 juli bij de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle

Bron: VNG, 9 mei 2017

Zie ook:

https://www.pianoo.nl/themas/integriteit/aan-slag-met-integriteit/integriteit-van-bedrijven/uitsluitingsgronden-integriteit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *