Video CMS – Avans Hogeschool Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Video CMS – Avans Hogeschool Tilburg

Foto: Pixabay.com

De aan te besteden opdracht van de Avans Hogeschool wordt als volgt gedefinieerd:
Hosting, ontwikkeling en onderhoud van de geboden software ten aanzien van Video Content Management systeem.
Avans maakt binnen het onderwijs en ondersteunende diensten gebruik van een oplossing voor VCMS. Dit systeem wordt ingezet om opnames van en ten behoeve van onderwijs (colleges, kennisclips, video opdrachten voor studenten en meer) te maken, te beheren en te ontsluiten. Het gaat daarbij dus zowel om de keten van videomateriaal  dat door medewerkers van
Avans wordt gemaakt en ontsloten (met name de docenten) alsook om videomateriaal gemaakt door studenten die bij Avans worden aangeleverd (denk aan studieopdrachten, groepsopdrachten).

De volgende activiteiten maken tevens deel uit van de scope van de opdracht:
• Support voor technische vragen;
• Koppelbaarheid / integreerbaarheid van de video content, zowel technisch als functioneel met verschillende kanalen met open standaarden (LTI 1.3, REST API, OAI-PMH, SAML2/OAUTH);
• Migratie van oude video content;
• Training van beheerders, beheerders worden getraind zodanig dat zij zelfstandig, zonder tussenkomst van servicemedewerker van opdrachtnemer, tenminste basisinrichting van het VCMS, lms integratie en beheer van content in back-end kunnen uitvoeren;

De omvang van de opdracht wordt geschat op: €165.000,- exclusief btw op jaarbasis. De basisduur van de af te sluiten overeenkomst is drie jaar. Avans heeft het recht deze basisduur van de overeenkomst driemaal te verlengen met een periode van maximaal twaalf maanden. Avans heeft gekozen voor het toepassen van een Europese openbare aanbestedingsprocedure. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft uitgebracht.

Bron: Tenderned zondag 18 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272628

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *