Verwijderen graffiti en beplakking en aanbrengen coatings Den Haag – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Verwijderen graffiti en beplakking en aanbrengen coatings Den Haag

Foto: © Gemeente Den Haag

Den Haag voert een repressief beleid voor graffiti. Dat houdt in dat er snel wordt gereageerd bij het aantreffen van graffiti om ervoor te zorgen dat het aanbrengen van nieuwe graffiti wordt tegengegaan. Het niet verwijderen van graffiti heeft een stimulerend effect hetgeen door snel reageren moet worden voorkomen. Illegale plak wordt waar mogelijk meegenomen in de uitvoering. Tevens laat het Meldpunt Graffiti op geselecteerde objecten een antigraffiticoating aanbrengen om het verwijderen van graffiti te vergemakkelijken en muurschilderingen te beschermen. Naast het verwijderen van illegale graffiti richt de gemeente zich op het aanbrengen van legale graffiti, of Street Art. Op verschillende plekken in de stad zijn muurschilderingen en muurgedichten aangebracht. Street Art werkt als preventie tegen illegale graffiti. Daarbij maakt het de stad interessanter voor bewoners en toeristen. Hiervoor wordt samengewerkt met ‘The Hague Street Art (THSA)’.
Het Meldpunt Graffiti is binnen de gemeente belast met de uitvoering van het beleid. Binnen het bestek staat de uitvoering van de (voor pandeigenaren gratis) graffiti-schoonmaakregeling centraal. Eind 2020 namen bijna 7000 adressen deel aan de graffiti-schoonmaakregeling. De gemeente wenst een raamovereenkomst te sluiten met één dienstverlener voor het verwijderen van graffiti en beplakking en het aanbrengen van antigraffiti coatings. Tot de scope van de dienstverlening
behoort:
Het verwijderen van graffiti en beplakking op:

o Deelnemende panden (zowel van particulieren als winkels) op melding;
o Deelnemende particuliere panden en objecten openbare ruimte na door de aannemer zelf uitgevoerde schouw (voornamelijk in de binnenstad);
o Bruggen, tunnels, viaducten (grotendeels op eigen schouw, deels op melding);
o Objecten openbare ruimte (banken, afvalbakken, scootmobielbergingen, muurtjes,
schakelkastjes, e.d.) (deels op eigen schouw, overgrote deel op melding);

Het voeren van een administratie waarin graffiti en beplakking apart moet worden verwerkt;
Het technisch reinigen van objecten of gevels voorafgaand aan het aanbrengen van een primerlaag en/of (semi) permanente antigraffiti coating;
Het voorzien van objecten/ gevels van een primer;
Het aanbrengen van (semi) permanente antigraffiti coatings ter bescherming van muurschilderingen of op objecten/ gevels die regelmatig het doelwit zijn van illegale graffiti;
Voeren van een administratie waarin de gecoate objecten zijn opgenomen.

De beschrijving van de werkzaamheden en de daaraan verbonden voorwaarden zijn opgenomen in een bestek. 


Buiten de scope van de aanbesteding valt in principe het verwijderen van graffiti en beplakking:
met een oppervlakte groter dan 40 m2;
vanaf een hoogte van drie meter boven maaiveld;
op speciale ondergronden die moeilijk te reinigen zijn (geïmpregneerd hout; cortenstaal; schanskorven; e.d.);
op eerder aangebrachte (semi)permanente anti-graffiti coatings.

In deze Europese openbare procedure is gekozen voor een raamovereenkomst. Vooraf kan de omvang van deze opdracht niet goed worden bepaald. Daarnaast is het onzeker wanneer de Den Haag gebruik wil maken van de betreffende diensten. Daarom past de vorm van de raamovereenkomst het beste bij deze opdracht. De raamovereenkomst treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2022. De raamovereenkomst heeft een looptijd van één jaar en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege. De overeenkomst kan eenzijdig door de Den Haag worden verlengd met een periode van eenmaal drie jaar. Indien Den Haag gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen deelt zij dit zes maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk mee. Indien  Den Haag overgaat tot gunning van de opdracht, vindt de gunning plaats op grond van de naar het oordeel van Den Haag Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Het gunningscriterium dat daarvoor wordt gebruikt is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). 

Bron: Tenderned zondag 5 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237516

 

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *