vervanging houten bruggen Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

vervanging houten bruggen Zoetermeer

Foto: Gemeente Zoetermeer

De huidige fiets-/voetgangersbruggen van hout in Zoetermeer zitten aan het eind van hun levensduur en dienen vervangen te worden. In het kader van duurzaamheid is ervoor gekozen om de houtconstructie te vervangen door een betonconstructie.Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het uitvoeren van rooi-, sloop- en opbreekwerkzaamheden;
– het uitvoeren van grondwerken;
– het uitvoeren van verhardingswerken;
– het aanbrengen van waterbouwkundige constructies;
– het uitvoeren van overige en algemene werken.
Het uit te voeren werk is gelegen op 20 locaties verspreid over de gehele gemeente Zoetermeer. Het werkterrein wordt begrensd door de gemeentegrens. Het verwachte aantal te vervangen bruggen bedraagt circa 20 stuks. Gemiddeld zullen vijf a zes bruggen per jaar worden vervangen. Het gegeven aantal is een indicatie van de te verwachten totale afname. Verder is de contractant verplicht werk, leer- en/of stageplekken te creëren en vult deze plekken tijdens de uitvoering in met werkzoekenden, arbeidsbeperkten, Wsw-ers en/of stagiairs. De
Contractant is verplicht minimaal 5% van de aanneemsom aan te wenden voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Er wordt gegund op laagste prijs, de vereiste kwaliteit is naar de mening van aanbesteder voldoende omschreven in de aanbestedingsdocumenten.

Bron: Tenderned  5 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/174279

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *